Forslag til revision af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Det kræver nytænkning på en lang række områder, hvis der skal skabes en mere effektiv, sammenhængende og meningsfuld beskæftigelsesindsats. Dansk Socialrådgiverforening har derfor gennem længere tid arbejdet på forslag til revision af LAB mv. og det er blevet et stort materiale med en lang række forslag.