Uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen er fundamentet for det sociale arbejde, som socialrådgivere udfører i alt dets mangfoldighed. Samtidig er uddannelsen fundamentet for den fælles socialrådgiveridentitet på tværs af arbejdsområder og jobfunktioner.

Socialrådgivernes arbejdsmarked er kendetegnet ved sin store bredde og ved at være i konstant udvikling og forandring. Gennem de senere år er der sket en stigende specialisering og kompleksiteten i arbejdet er blevet større. Der er et øget fokus på tværfaglighed og koordinering, forebyggelse, rehabilitering samt øgede krav om at koble undersøgelser og handleplaner til økonomiske resurser og inddrage vidensbaserede løsninger. Det skal uddannelsen rustes til samtidig med at den fortsat skal rumme de ”klassiske” socialrådgiverkompetencer.

Det er centralt i DS’ uddannelsespolitik, at socialrådgiveruddannelsen:

  • vedbliver med at være en generalistuddannelse, dvs., at den ikke specialiseres i forskellige områder, men at hele bredden i socialrådgivernes arbejdsmarked står til rådighed for nyuddannede socialrådgivere.
  • sikrer en solid og tidssvarende erhvervskompetence, som sikrer at socialrådgivere er attraktive på arbejdsmarkedet.
  • giver formel og reel kompetence til videreuddannelse, således at socialrådgivere har direkte adgang til master-, kandidat- og ph.d uddannelser.
  • ruster socialrådgivere til løbende at kunne udvikle sig, specialisere sig og skifte spor – via efter- og videreuddannelse og arbejdserfaring – og dermed have mange karriereveje til rådighed.

På efter- og videreuddannelsesområdet arbejder DS for, at socialrådgivere skal have ret til at påbegynde en diplomuddannelse og dermed opnå specialiseringskompetencer efter 2 års ansættelse på området. Der skal være relevante diplomuddannelser/- moduler på alle områder.

» Se DS’ forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge

Relevante links

» Hvor arbejder socialrådgiverne?

» Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

» Dimittendprofil for Socialrådgiveruddannelsen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ uddannelses-dagsorden?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk