Standoversigt

Vi tilbyder uddannelsesudbydere, behandlingssteder, bosteder, rådgivere, organisationer og andre leverandører/virksomheder at blive udstiller på Socialrådgiverdage den 15. og 16. november 2023 på Hotel Nyborg Strand.

Eneste krav er, at udstilleren og dennes produkter og ydelser har relevans for socialrådgivere, samt at udstillingen holdes åben begge dage.

Pris

Prisen for bestilling af en stand er kr. 20.500 uanset beliggenhed og størrelse. Prisen er inkl. 1 persons deltagelse med fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse*, samt inkl. moms (kun udstillingsdelen er momsbelagt og fakturaen vil derfor være opdelt i f.t. dette). Hvis der ønskes deltagelse med enkeltværelse, er der et tillæg på kr. 850.

*Delt dobbeltværelse: der er mulighed for at dele dobbeltværelse med en kollega som også tilmelder sig. Navn på denne kan oplyses i forbindelse med selve standbookingen nedenfor. Såfremt der ikke oplyses et ønske, booker Hotel Nyborg Strand dig ind på et dobbeltværelse med en anden deltager i arrangementet.

Prisoversigt:

 • Standleje 2 dage inkl. delt dobbeltværelse kr. 20.500 (pakkepris som beskrevet ovenfor).
 • Standleje 2 dage inkl. 2 personer i delt dobbeltværelse (Standpakke kr. 20.500 +3050 inkl. deltagelse og forplejning).
 • Standleje 2 dage inkl. enkeltværelse for 1 pers.: (Standpakke kr. 20.500 + enkeltværelse kr. 850).
 • Standleje 2 dage inkl. 2 enkeltværelser: (Standpakke: kr. 20.500 + kr. 850 enkeltværelse) + (kr.3900 for evt. kollegas overnatning i enkeltværelse inkl. deltagelse og forplejning).
 • Standleje uden overnatning: kr. 20.500.

Publikum

Vi forventer mellem 500 og 700 deltagere, hvoraf størstedelen er socialrådgivere indenfor udsatte-, social- og beskæftigelsesområdet. Derudover vil der også være ledere og fagkoordinatorer, samt forskere og undervisere indenfor området.

Udstillingen

Udstillingsområderne er en integreret del af Socialrådgiverdage 2023 og vil være placeret, hvor deltagerne holder kaffepauser m.v., hvorved udstillingen vil være synlig for deltagerne begge dage.

Vi sammensætter programmet, så der bliver tid for deltagerne til at besøge udstillingerne.

Stand og inventar

Vi udbyder 3 typer stande:

 • Foyer: 7 stande ca. 1×3 m
 • Vandrehal: 20 stande ca. 1×4 m
 • Vandrehal v. park: 10 stande ca. 2×3 m

Der er el ved alle standene.

Almindelige borde, stole og duge kan lånes uden beregning, og ønsker I særligt inventar/udstyr aftales og afregnes dette direkte med Hotel Nyborg Strand (jf. nedenstående liste). Ved forespørgsler derom kontakt Lene Mikkelsen på HNS lsm@nyborgstrand.dk, tlf. 65150502.

 • Cafébord: 125 kr.
 • Barstol: 150 kr.
 • LCD-skærm på stander: 1300 kr. 1. dag, 650 kr. 2. dag
 • Opslagstavler/skillevægge: 50 kr.

Udstillingen skal være opstillet 15. november kl. 9.00 og tages ned 16. november (tidligst fra kl. 15). Det er muligt at sætte op fra kl. 20.00 d. 14. november.

Book en stand på Socialrådgiverdage 2023

Hvis I er mere end 1 person på standen, skal de øvrige tilmelde sig som almindelig deltager i Socialrådgiverdage 2023. Dette foregår i forbindelse med selve standbookingen nedenfor.
Standene bliver solgt efter ”først til mølle” på grundlag af prioriteret ønske om placering.

Oversigt over stande samt liste over tilmeldte udstillere findes nedenfor

Listen bliver løbende opdateret

Stand 1: CarelinkGruppen: Vidar – vidar.dk, Marselisborg Family – family.marselisborg.org, Marselisborg work&Life – worklife.marselisborg.org
Stand 2: Castberggård Job – cbg-job.dk
Stand 3: DOK – MultifunC og Grenen-Glesborg – dok.rm.dk
Stand 4: Supervision Danmark – supervisiondanmark.dk
Stand 5: Mentrax – mentrax.dk
Stand 6: Straxvikar – www.straxvikar.dk
Stand 7: KFUM’s Sociale Arbejde – kfumsoc.dk
Stand 8: Memox – memox.dk
Stand 9: Kvistholm – kvistholmfamilie.dk
Stand 10: Trancit – trancit.dk
Stand 11: Sivitas ApS – sivitas.dk
Stand 12: CESA – Center for Socialt Arbejde – cesa.dk
Stand 13: FTFa – ftfa.dk
Stand 14: Styrelsen for International Rekruttering og Integration – siri.dk
Stand 15: Specialområde Autisme Region Midt – sau.rm.dk
Stand 16: Frejas Have – frejas-have.dk
Stand 17: Habitus – habitus.dk
Stand 18: Granhøjen – granhojen.dk
Stand 19: Idrætsakademiet – www.idraetsakademiet.dk
Stand 20: FBU ForældreLANDSforeningen og PS-Foreningen – fbu.dk og psforeningen.dk
Stand 21: Solvita ApS – solvita.dk
Stand 22: Den selvejende institution Dyssegården – dyssegaarden.dk

Stand 23: SUF Den Sociale Udviklingsfond – suf.dk
Stand 24: Dansk Flygtningehjælp – drc.ngo
Stand 25: Fjordhusene Ringkøbing – fjordrk.dk
Stand 26: Den selvejende institution Dannevirke – dannevirke.nu
Stand 27: Fonden Clemens – fondenclemens.dk
Stand 28: Egholt – egholt.dk
Stand 29: Den selvejende Institution Hanne Mariehjemmet – hanne.mariehjem.dk
Stand 30: CAFA – Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde – cafa.dk
Stand 31: Fønix Hovedstaden – fønix-hovedstaden.dk
Stand 32: Bauta forsikring – www.bauta.dk
Stand 33: Fabu-Fonden – fabu.dk
Stand 34: Handicapformidlingen – handicapformidlingen.dk
Stand 35: IndsatsRuten ApS – indsatsruten.dk
Stand 36: PKA A/S – pka.dk
Stand 37: Startskuddet  – startskuddet.dk
Stand 38:  Høybyegård Bo & Behandlingstilbud – hoybyegaard.dk
Stand 39: Plus Sundhed Bosteder – plussundhed.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168