Materialer fra workshops og oplæg

Her finder du powerpoints og andet præsentationsmateriale fra oplæg og workshops afholdt på Socialrådgiverdage 2017.

Materialerne er inddelt efter programmets spor. Du kan med fordel orientere dig i programmet.

Hovedoplæg og gæstetaler

”Styring og organisering – hvor er knasterne, hvad er visionerne?”
» Download Sisi Pedersens præsentation

» Download Lotte Boegh Andersens præsentation

Gæstetaler – Troels Lund Poulsen
» Download

Blok AB – workshops

AB2 – DATA! What’s in for me?
» Download præsentation

» Download eksempler

AB4 – Projekt deShame: Digitale sexkrænkelser blandt unge
» Download

AB8 – Facilitering af relationel koordinering
» Download

Blok A – workshops

A2 – Vejen mod specialistuddannelse og legitimation for socialrådgivere på sundhedsområdet i Sverige
» Download

A4 – Faglig koordinator – grænsen mellem faglig frihed og styring
» Download

A5 – Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job?
» Download

A7 – Socialrådgiverfaglig mestring af borgercentreret kommunikation
» Download præsentation

» Download interviewguide

A8 – IPS – ordinær job og uddannelse til psykisk syge
» Download

A9 – Beskæftigelsesforsøg med lokalsamfundsfokus – til fælles bedste
» Download

A9 – Beskæftigelsesforsøg med lokalsamfundsfokus – til fælles bedste
» Download

A10 – Beskæftigelsesforsøg med lokalsamfundsfokus – til fælles bedste
» Download

Blok B – workshops

B1 – #stopvoldmodbørn
» Download

B2 – Arbejdet med alvorligt syge og døende – fokus på samarbejde
» Download

B3 – Erfaringer med investeringsmodellen på det specialiserede voksenområde
» Download

B7 – Refusionsreformen – De organisatoriske valg og frontlinjen
» Download

Blok C - faggruppe-workshops

C1 – Den koordinerende sagsbehandler
» Download

C5 – Overgangen fra ung til voksen – med særligt fokus på unge med handicap
» Download

C6 – Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet – ved at påvirke den indre motivation
» Download

C10 – Retspsykiatri: Særlige udfordringer for det sociale arbejde
» Download materiale – Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

» Download materiale – Kriminalitetsprofiler & kriminalitetsforebyggelse
– hvem & hvordan?

» Download materiale – Socialrådgivere i retspsykiatrien:
”Vores patienter passer ikke ind i nogle bokse…”

» Download materiale – Retspsykiatriske forløb:
Socialfaglige udfordringer i hverdagen

C11 – En sammenhængende beskæftigelsesindsats
» Download

C12 – Nordfyns Kommune – Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet
» Download materiale fra Nordfyns Kommune

» Download materiale fra Horsens Kommune

C14 – Hvad kan krigstraumer betyde for integrationen og familielivet – og hvad kan du gøre som socialrådgiver?
» Download

Blok D - workshops

D1 – Specialisering i børn- og ungeafdelinger – gavner det børnene og familierne?
» Download

D2 – KEEP – styrker familieplejeanbringelsen
» Download

D4 – Varetægtsfængsling af børn og unge i hjemmet
» Download

D5 – Tværfagligt samarbejde om døve borgeres beskæftigelse i Fredericia – ‘prezi-præsentation’
» Se slides

D6 – Sverigesmodel på handicap området – Projekt Tættere på familien
» Download

D17 – Praksisforskning i praksis
» Download

D8 – Unge og rusmidler
» Download

D10 – Menneskesyn i socialt arbejde
» Download

D11 – Hvis systematik er svaret, hvad er så spørgsmålet?
» Download

D13 – Rammer du rigtigt med din sagsbehandling? Timing og dosering af tilbud og rådgivning i jobafklarings- eller ressourceforløb
» Download

D14 – “Socialrådgivere på glatis”
» Download

D15 – Frisættende ledelse
» Download

D16 – Sverigesmodellen i Herning: Hvor langt er vi kommet? Holder konceptet i praksis?
» Download

Blok E - workshops

E2 – Døgninstitution – nødløsning eller udvikling?
» Download

E3 – Familiens Hus – helhedsorienteret indsats i praksis
» Download

E7 – Tør du sætte spot på din samtale med borgeren?
» Download

E12 – Brobygning mellem sektorer hjælper unge til stabilitet og uddannelse/arbejde
» Download

E13 – Kollegial supervision er empowerment for professionelle
» Download

E14 – Kan beskæftigelsesfaglig stolthed udvikles på et stramstyret og gennemreguleret lovområde?
» Download

E16 – Hvordan kan ledere lede og styre faglige indsatser i en økonomisk krisetid?
» Download

E18 – SMS-dialoger i socialt arbejde
» Download

Blok F - tema-debatter og workshops

F1 – Den gales kritik af psykiatrien – når den gale vej er den rigtige
» Download

F2 – Helhedsorienteret indsats for udsatte familier – en ny vej for en sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats?
» Download Rikke Rasmussens præsentation

» Download Ulf Hjelmars præsentation

F3 – Hvor skal det social arbejde i Danmark hen?
» Download Knud Aarups præsentation

» Download Preben Siggaards præsentation

F7 – Fattigdom i Danmark? Hvordan er de faktiske tal, de politiske muligheder og de faglige udfordringer?

» Download Finn Sørensens præsentation

» Download Jonas Schytz Juuls præsentation

F9 – Ny teknologi i socialt arbejde og digitaliserbar lovgivning
» Download

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168