Professionsstrategi

Professionsstrategien skal sikre respekten for socialrådgiverfaget, både blandt socialrådgiverne selv og i omverdenen.

Alle ved, at socialrådgivere er uundværlige, når sociale problemer skal opdages, forbygges, løses – og debatteres.

Sådan lyder visionen for socialrådgiverfaget. Den er formuleret af DS i slutningen af 00’erne i en intens debat med over 1.000 socialrådgivere og centrale interessenter og skal sikre respekten for faget både blandt socialrådgiverne selv og i omverdenen.

Professionsstrategien består af en vision, mission og seks strategiske mål.

Mission og vision

Professionens mission

Missionen udtrykker socialrådgivernes eksistensberettigelse – det, vi er sat i verden for:

– Socialrådgivere forebygger og løser sociale problemer i en proces med mennesket i centrum. Vi arbejder for social forandring og sætter den socialfaglige dagsorden. Derigennem understøtter vi sammenhængskraften i samfundet.

Professionens vision

Visionen udtrykker socialrådgivernes ønskede fremtid:

– Alle ved, at socialrådgivere er uundværlige, når sociale problemer skal opdages, forbygges, løses – og debatteres.

De seks strategiske mål

Mål 1: Indflydelse

Socialrådgiverne deltager der, hvor vilkårene for professionen drøftes og besluttes. Det er nødvendigt, at socialrådgiverne markerer sig i strategisk vigtige sammenhænge.

Derfor skal vi være til stede i de strategiske fora både på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne og i øvrige politiske sammenhænge på alle niveauer.

Hvordan opnår socialrådgiverne bedst indflydelse?

Bland dig! Deltag i debatten! Skriv læserbreve! Meld dig til tillidsposter!

Socialrådgivere skal være med dér, hvor vilkårene for professionen drøftes og besluttes.

Det er nødvendigt, at socialrådgiverne markerer sig i strategisk vigtige sammenhænge. Derfor skal vi være til stede i de strategiske fora både på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne og i øvrige politiske sammenhænge på alle niveauer.

Mål 2: Afbureaukratisering

Socialrådgiverne styrker og udvikler det faglige råderum. Socialrådgivere er professionelle og kan godt tænke selv. Derfor har vi ikke brug for alle de regler om kontrol, krav om dokumentation og særlige metoder, som ikke er til gavn for borgerne og det arbejde, vi er sat til at udføre.

Hvorfor er det vigtigt at afbureaukratisere?

Vær professionel! Hold fast i de socialfaglige argumenter og gør meningsløse regler overflødige!

Socialrådgivere er professionelle og kan godt tænke selv. Derfor har vi ikke brug for alle de regler om kontrol, krav om dokumentation og særlige metoder, som ikke er til gavn for borgerne og det arbejde, vi er sat til at udføre.

Mål 3: Forebyggelse

Socialrådgiverne er vigtige aktører på forebyggelsesområdet. Socialrådgiverne skal i højere arbejde med forebyggelse af sociale problemer. Vi skal styrke fokus på, at forebyggelse er et langt stærkere socialfagligt redskab end ’helbredelse’, og at socialrådgivere er en væsentlig faggruppe i den indsats.

Hvor kan socialrådgivere forebygge problemer?

Socialrådgiverne skal i højere arbejde med forebyggelse af sociale problemer.

Vi skal styrke fokus på, at forebyggelse er et langt stærkere socialfagligt redskab end ’helbredelse’, og at socialrådgivere er en væsentlig faggruppe i den indsats.

Så fokusér på forebyggelse som et vigtigt mål i dit arbejde!.

Mål 4: Forskning

Socialrådgiverne spiller en hovedrolle, når dagsordenen sættes for anvendt forskning inden for professionens virkefelt.

Praktikere, undervisere og studerende skal indgå i udviklings- og forskningsarbejde for at udvikle og udbrede professionens vidensgrundlag og sikre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis.

Flere med socialrådgiverbaggrund skal ansættes i udviklings- og forskerstillinger for eksempel i skolernes videncentre og i kommunernes udviklingsenheder.

Hvor kan socialrådgivere bidrage til forskningen?

Giv dit bidrag til udviklingen af professionens metoder! Foreslå og deltag i udviklingsprojekter og forskning, der kan kvalificere det sociale arbejde endnu mere!

Socialrådgiverne spiller en hovedrolle, når dagsordenen sættes for anvendt forskning inden for professionens virkefelt.

Praktikere, undervisere og studerende skal indgå i udviklings- og forskningsarbejde for at udvikle og udbrede professionens vidensgrundlag og sikre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis. Flere med socialrådgiverbaggrund skal ansættes i udviklings- og forskerstillinger for eksempel i skolernes videncentre og i kommunernes udviklingsenheder.

Mål 5: Omdømme

Socialrådgivernes omdømme matcher den faglige identitet: Vi skaber positive resultater og kan ikke undværes, når sociale problemer skal forebygges og løses.

Man siger at en negativ historie bliver fortalt videre til ti andre. Vi skal arbejde for, at positive historier også bliver ”gode historier”, som bliver fortalt videre.

Socialrådgiverne skaber mange gode resultater, og vi skal have landsdækkende medier til, mindst én gang om måneden, at fortælle en god historie om godt socialt arbejde udført af socialrådgivere.

Hvordan kan socialrådgivere forbedre deres omdømme?

Vær ambassadør! Tænk og tal positivt om dig selv og dit fag!

Socialrådgivernes omdømme matcher den faglige identitet: Vi skaber positive resultater og kan ikke undværes, når sociale problemer skal forebygges og løses.

Man siger at en negativ historie bliver fortalt videre til ti andre. Vi skal arbejde for, at positive historier også bliver ”gode historier”, som bliver fortalt videre.

Socialrådgiverne skaber mange gode resultater, og vi skal have landsdækkende medier til, mindst én gang om måneden, at fortælle en god historie om godt socialt arbejde udført af socialrådgivere.

Mål 6: Tværfaglighed

Socialrådgiverne styrker det tværfaglige samarbejde for at udvikle og kvalificere den socialfaglige indsats.

Socialrådgiverne har myndighedsrollen og dermed ofte også den koordinerende funktion i det sociale arbejde. Derfor skal vi kende vores egen faglighed godt, så den fungerer som et stærkt supplement i samarbejdet og dialogen med vores samarbejdspartnere.

Hvordan kan socialrådgivere styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde?

Kend dine faglige styrker og begrænsninger. Drag nytte af dine samarbejdspartneres særlige viden og brug dine socialrådgiverkompetencer.

Socialrådgiverne styrker det tværfaglige samarbejde for at udvikle og kvalificere den socialfaglige indsats.

Socialrådgiverne har myndighedsrollen og dermed ofte også den koordinerende funktion i det sociale arbejde. Derfor skal vi kende vores egen faglighed godt, så den fungerer som et stærkt supplement i samarbejdet og dialogen med vores samarbejdspartnere.

Undersøgelse

Krav og forventninger til socialrådgivere

En interviewundersøgelse ”Fokus på Socialrådgiverfagligheden” giver et billede af, hvordan ledere, kolleger fra andre faggrupper og klienter oplever socialrådgivere – især inden for beskæftigelsesområdet.

Temaerne er socialrådgivernes helhedssyn, fagligheden samt socialrådgivernes kompetencer og behovet for socialrådgivere. Det er Dansk Socialrådgiverforening, som har gennemført undersøgelsen, der er lavet i forlængelse af arbejdet med professionsstrategien og håbet er, at den vil kvalificere den videre debat og dialog såvel internt blandt socialrådgivere som på uddannelsessteder og med andre faggrupper og aktører.

» Læs interviewundersøgelsen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ professionsstrategi?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk