Tips til trio-samarbejde

Et stærkt TRIO-samarbejde er nøglen til at øge den faglige kvalitet og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til sammen at sætte gang i aktiviteter på arbejdspladserne, der kan understøtte udviklingen af et bedre arbejdsmiljø og muligheden for at udfolde sig fagligt. Trioen – det uformelle samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder – er nøglen til at øge den faglige kvalitet og arbejdsglæden.

Vigtige pointer

  • Når trioen tager et fælles initiativ til at fremme dialogen på arbejdspladsen, om hvad der understøtter arbejdsglæde, stærk socialrådgiverfaglighed og god kvalitet i arbejdet, kan det mærkes af både medarbejdere og borgere.
  • Arbejdsmiljø og faglighed i kerneopgaven hænger sammen og kan påvirke hinanden positivt og negativt.
  • Prioriter tidlig indsats. Vent ikke med at handle – tag fat i problemerne mens de er små, – eller forebyg at de overhovedet opstår.
  • Fokuser på det, som I ønsker for jeres arbejdsplads og vælg løsningsmetoder, der er konkrete, virksomme og positive.

Et godt triosamarbejde

Trioen er det uformelle samarbejde mellem tre funktioner: leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Trioen kan være et uformelt sparringsforum, hvor aktuelle spørgsmål og udfordringer kan løses. Trioen kan også iværksætte strategiske indsatser for at løse eller forebygge problemer på arbejdspladsen.

Et godt trio-samarbejde kan resultere i

  • øget tillid
  • nye løsninger
  • mindre ufokuseret kritik
  • bedre funderede beslutninger
  • et større engagement og medarbejderskab på arbejdspladsen

Desuden kan trio-samarbejdet styrke arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentantens indbyrdes samarbejde fordi man i trio-samarbejdet mødes jævnligt og deltager på lige fod. Endvidere kan et godt triosamarbejde aflaste og understøtte lederne.

Er I nye i trio-samarbejdet

På godtarbejdsmiljø.dk kan man læse mere om hvad trio-samarbejdet går ud på, afklare roller, få overblik over hvilke gevinster der er, og hvordan man kan få trioen på sporet igen, hvis samarbejdet er gået i stå.

Et af Dansk Socialrådgiverforenings materialer om ’Mere fag og arbejdsglæde’ har fokus på give trioen inspiration til metoder og redskaber, når man skal lave forandringer. Her gennemgås forandringsprocessens forskellige elementer: opstart, problemafklaring, målsætning, metode, interessenter, involvering af kolleger samt hvordan man styrker sin trio.

» Dansk Socialrådgiverforening: Proceskatalog – Guide til trioen

» Godtarbejdsmiljø om trio-samarbejde: Hvad er det, og hvordan gør man?

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ materialer om ‘Mere fag og arbejdsglæde’

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk