2-dages konference med generalforsamling

Deltagerpris 500 kr. Med mulighed for at tilkøbe overnatning på Cabinn, et enkeltværelse koster 464 kr. og et dobbeltværelse 646 kr. Vi har forhandlet denne rabat hvis man deltager i arrangementet på Mødecenter Odense.

Program for 1. dag kl. 09:00 – 16.00

09:00 – 09:30 Ankomst og morgenmad

09:30 – 11:30 Paneldebat om Fremtidens Beskæftigelsesindsats v. Vibeke Jensen, tidl. forvaltningschef på beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune, Signe Færch, forkvinde Dansk Socialrådgiverforening og Nicolas Johansen, kontorchef for Beskæftigelse, Integration og Socialpolitik, KL.

SMV-regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 kommer med deres bud på Fremtidens Beskæftigelsesindsats. Regeringens opdrag til ekspertgruppen var at tænke hele indsatsen forfra. Den arbejdsløse skal sættes i centrum, og der skal gives større frihed til både sagsbehandlere og ledige. Og systemet skal drives for tre milliarder kroner mindre end hidtil.

Vibeke Jensen, der er medlem af ekspertgruppen, holder et kort oplæg om ekspertgruppens anbefalinger og efterfølgende sætter hhv. Signe Færch og Nicolas Johansen ord på, hvilken betydning de forventer ekspertgruppens anbefalinger kommer til at få i f.t. den kommende reform på beskæftigelsesområdet og dermed på socialrådgivernes faglige råderum. Oplæggene efterfølges af en spændende paneldebat mellem de tre eksperter.

11:30 – 12:30 Frokost

12:30 – 14:00 Generalforsamling

14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 16:00 Ord sætter spor v. Lotte Andersen

Kommunikation er en kernekompetence i socialt arbejde.
Vi bruger vores sprog og kommunikation til at skabe kontakt, udvikling og forandring. Derfor er vores måde at kommunikere på tæt forbundet med vores værdier og etik. Men vores måde at kommunikere på er også tæt forbundet med vilkårsrummet for det sociale arbejde.

Digitalisering samt øgede krav til dokumentation har medført, at skriftlig kommunikation i dag udgør en stor del af det sociale arbejde.

Hvad betyder udviklingen for socialrådgiverfagligheden?

Der er noget på spil, når socialrådgivere skal omsætte deres møde med og viden om borgere til skrift.

Skriftlig kommunikation har en funktion i forhold til at fastholde og dokumentere handlinger, aftaler, beslutninger og afgørelser samt binde det tværprofessionelle samarbejde sammen. Men hvordan påvirker den skriftlige kommunikation borgerne og vores relation til borgerne?

De spørgsmål belyser Lotte Andersen, som også vil illustrere, hvordan den skriftlige kommunikation kan indgå som et vigtigt socialfagligt redskab, som kan bidrage til at skabe rum for udvikling og forandring.

18:00 -? Middag og underholdning

 

Program for 2. dag kl. 09.00 – 13.00

09:00 – 10:30 Værdighed vs. Meningsfuldhed i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet v. Sabrina Pultz

”Værdighed i beskæftigelsessystemet diskuteres flittigt i disse tider. Men hvad mener vi egentlig, når vi siger værdighed? Jeg præsenterer nogle empiriske analyser af værdighed – både med udgangspunkt i, hvordan kommunerne forstår værdighed samt hvordan ledige selv forstår det. På baggrund heraf diskuterer vi i grupper samt i fællesskab, hvordan vi bedst kvalificerer værdighed og arbejder med det fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen.”

10:30 – 10:50 Pause – fordi vi kan og skal ??

10:50 – 12:45 Opgang til Opgang  

To medarbejdere fra Aarhus Kommunes sociale beskæftigelsesindsats ’Opgang til Opgang’, vil fortælle om erfaringerne med at etablere en nyskabende familieorienteret beskæftigelsesindsats, der tager livtag med familiers langvarige ledighed og mistrivsel. Hvad sker der, når man for alvor tager udgangspunkt i familiens samlede situation, arbejder på tværs af flere lovgivninger og fagligheder? Hvordan arbejder man med at flytte perspektivet over til borgeren og derved holde fast i, at de ejer retten til at definere hvad de ønsker kommunens hjælp til? Og hvordan går man, i den sammenhæng, fra at være specialist på sit fagområde til både at være generalist og specialist på samme tid?

Er I nysgerrige på forhånd, finder I mere her:

 

12:45 – 13:00 Tak for i dag

Tag en sandwich med hjem  

Mulighed for overnatning:
Du kan vælge overnatning når du tilmelder dig.
Enkeltværelse koster 464 kr.
Dobbeltværelse koster 646 kr. (Du bedes skrive hvem du ønsker at deleværelse med, og din "værelsesmakker" skal noterer dit navn ved tilmelding , og undlade at booke dobbeltværelse – da I kun skal bruge et
Overnatning sker: Cabinn, Østre Stationsvej 7-9, 5000 Odense. 

Mulighed for evaluering via menti.com – sendes efterfølgende.