Jobcentre og sundhedssystem

Der er generalforsamling og der vil være oplæg af formand Mads Bilstrup og temadrøftelse om samarbejdet mellem sundhedssystemet og jobcentrene ved lektor Edda Luth og læge Benny Ehrenreich.

Program

9.50-10.00 Velkomst 

10.00-10.45 Oplæg af formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup

10.45-11.00 Pause

11.00-12.30 Generalforsamling, se dagsorden nederst

12.30-13.00 Frokost

13.00-15.00 Temadrøftelse om samarbejdet mellem sundhedssystemet og jobcentrene ved lektor Edda Luth og læge Benny Ehrenreich.

15.00-15.15 Tak for i dag

Dagsorden til generalforsamling:
Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Formandsberetning
Pkt. 4 Godkendelse af beretning
Pkt. 5 Regnskab og budget
Pkt. 6 Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer. Se forslaget her
Pkt. 7 Valg
På valg er flg.:
Mette Brix – genopstiller
Rikke Troelsen – genopstiller
Edda Luth – genopstiller
Christine Damkjær Petersen – genopstiller
Pkt. 8 Evt.

Har du forslag til generalforsamlingen skal de sendes til formand for faggruppens bestyrelse, Mette Louise Brix, email: cn18815@rk.dk 

Praktisk info:
Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening.
Det hele foregår via Teams.
Alle tilmeldte får tilsendt et link den 17.maj om morgenen.
Vi optager ikke webinare.