Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

På dette arbejdsmiljørepræsentantkursus får du ideer, tips og råd til, hvordan du kan opbygge et solidt netværk, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant samt hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Grundet COVID-19 afholdes dette kursus som online undervisning.


Dansk Socialrådgiverforening ønsker at bidrage til at løfte og styrke arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige arbejde på arbejdspladserne og udbyder derfor dette kursus. Formålet med kurset er at styrke arbejdsmiljørepræsentantens handlekraft og indflydelsesmuligheder.

På kurset kommer vi ind på en lang række vigtige emner, som du kan bruge i dit virke som arbejdsmiljørepræsentant, og som styrker din handlekraft og indflydelsesmuligheder. Vi lægger vægt på, at de temaer, som vi arbejder med på kurset, er konkrete og lette at omsætte i din daglige praksis:

– hvordan kan du opbygge og vedligeholde dit netværk som arbejdsmiljørepræsentant? 

– hvordan styrker du dit samarbejde med ledelsen, TR og i MED/SU?

– hvordan kan du holde kontakt med dit bagland, og hvordan opfanger du problemer med arbejdsmiljøet?

– hvordan kan du bidrage til at skabe positive forandringer på din arbejdsplads, så I styrker fagligheden og øger arbejdsglæden?

I løbet af kurset veksler vi mellem plenumoplæg, gruppedrøftelser med erfaringsudveksling og individuelt arbejde.

Undervisere

Undervisningen varetages af Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat og Susanne Futtrup, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening Region Nord.  

Varighed

Dag 1: 9.00-15.30
Dag 2: 9.00-15.00

Kurset er gratis

Dansk Socialrådgiverforening betaler udgifterne til undervisningen.

Husk at bede din arbejdsgiver om at få fri med løn. 

Kontakt din konsulent i DS, hvis du oplever problemer med at få fri til at deltage.