Nyheder

Kan samarbejdet mellem kommune og almen praksis reddes?

KOMMENTAR: Der er lovmæssigt krav om at indhente lægelige oplysninger via egen læge ikke mindst på beskæftigelsesområdet. Det er mit indtryk, at flere læger oplever attestarbejdet som en formålsløs ekstraopgave, fordi deres vurderinger bliver tilsidesat – og borgeren bliver kastebold mellem to systemer. Kan det ikke gøres bedre?

24.05.2018