Forlig for socialrådgivere ansat i kommuner

Kære medlem

Klokken 02 natten til søndag blev vi færdige med at forhandle overenskomst for socialrådgiverne i kommunerne. Den samlede overenskomst betyder lønforbedringer og pensionsløft til alle kommunalt ansatte socialrådgivere, og vi er alt i alt rigtig glade for det samlede resultat.

Da vi spurgte jer medlemmer, hvad I ønskede ved denne forhandling, sagde I løn- og pensionsforbedringer. Det har vi nu sikret. Med OK18 forbedrer vi en socialrådgivers løn med 2500 kroner i gennemsnit og hæver pensionen for alle til minimum 15 % – dermed er lønforbedringerne i hus, og vi har taget et stort skridt hen imod en økonomisk sikret alderdom!

Weekendens forhandlinger handlede om de krav, vi har stillet særskilt i DS, og aftalen indeholder blandt andet (læs hele forliget her):

  • Markant højere pension fra 1. april 2019
Socialrådgivere på grundløn 31+2000,34,37, og 41+ 390015 %
Socialrådgivere på grundløn 46+12.70018,3 %
Ledere18,55 %
Ledere,souschefer forsorgshjem18,36 %
  • Arbejdsmiljø – et udviklingsprojekt

KL og DS er enige om et fælles udviklingsprojekt med det formål at styrke arbejdsmiljøet på de kommunale arbejdspladser, dette med særlig fokus på både de erfarne og nyuddannede socialrådgivere.

  • KompetencefondenKompetencefonden, som er en pulje af midler til særlig efter- og videreuddannelse af medarbejderne, gøres til en varig ordning og tilføres yderligere 1.985.000 mio. kroner årligt fra 1.april 2019.

Fremtidig pensionsforbedring for nyansatte cand.soc.-uddannede socialrådgivereAlle cand.soc.-uddannede socialrådgivere i basisstillinger, som nyansættes i en kommune fra den 1.april 2019 eller senere, får 18,63 % i pension. For allerede kommunalt ansatte cand.soc.-uddannede socialrådgivere i basisstillinger har vi aftalt en overgangsordning, der sikrer en lokal forhandling med henblik på at få pensionsprocenten op.

  • Laveste lederløn hæves

Den laveste lederløn, grundløn 42+3900, ændres fremover til grundløn 43 fra den 1. april 2019. Både fordi vi ønsker at løfte bunden for vores ledere, men også fordi mange erfarne socialrådgivere oplever at ramme et “glasloft” ved de lokale lønforhandlinger på løntrin 42.

Vi får naturligvis ikke alle disse forbedringer uden selv at imødekomme forskellige ønsker og krav fra vores modpart, KL. Aftalen indeholder derfor også ændringer i arbejdstidsreglerne, herunder en aftale om plustid, så det fremover vil være muligt for den enkelte socialrådgiver at indgå en aftale med sin leder om at gå helt eller delvist op i tid – dog maksimalt 42 timer ugentligt. Ordningen er frivillig, og en socialrådgiver skal have været ansat mere end tre måneder, inden ordningen kan indgås. Tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen skal orienteres om alle aftaler.

DS’ aftale med KL bygger videre på det generelle forlig, som Forhandlingsfællesskabet indgik den 27. april 2018. Her er den kommende periodes lønstigninger på 6,1 % fastlagt, og derudover kommer væsentlige forbedringer som:

  • 0,72 % i perioden fra reguleringsordningen oven i de generelle lønstigninger
  • Afvikling af privatlønsværnet
  • Ingen forringelser af seniorvilkår
  • Ligeløn og lavtlønspuljer

Samt mange andre elementer.

» Læs begge forligstekster

Hvad sker der nu?

I dag (mandag den 7. maj) forhandler DS på det regionale område og de kommende dage på det statslige område.

Herefter sendes forligene til urafstemning blandt jer medlemmer. Medlemmer ansat på det kommunale, regionale og private område stemmer samlet om de kommunale og regionale forlig, mens medlemmer på statens område stemmer om det statslige forlig.

OK18-forhandlingerne har på alle måder været historisk vanskelige. Vi vil endnu en gang sige stor tak til jer for jeres indsats rundt omkring i landet. Der er ingen tvivl om, at vi kun nåede i mål med et så godt resultat takket være det historiske sammenhold og jeres vedholdenhed.

Mange hilsener
Dorte Gotthjælp
Forhandlingschef i DS

Kontakt