Nordisk undersøgelse

Nordisk undersøgelse af socialrådgiveres arbejdsforhold

Socialrådgiverforeningerne i Norden (NSSK-samarbejdet) har i fællesskab givet en bevilling til et forskningsprojekt om socialrådgiveres arbejdsvilkår i Norden.

Det er første gang, at der foretages sådan en undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne, hvordan socialrådgivere i de fem nordiske lande (Norge, Finland, Danmark, Island og Sverige) oplever deres arbejdsforhold. Resultaterne vil give mulighed for at lære af hinanden og i forlængelse heraf give inspiration til nye måder at forbedre arbejdsforholdene i de forskellige lande.

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder spørgsmål om, hvordan socialrådgivere i forskellige arbejdsfunktioner oplever deres arbejdssituation og deres arbejdsplads.

Forskere fra de fem lande har samarbejdet om at udvikle spørgeskemaet, der udsendes af de fem landes socialrådgiverforeninger til deres medlemmer. Det er universitetet i Gävle i Sverige, der er forskningsleder for projektet. I Danmark er det Center for Socialt Arbejde på Professionshøjskolen Absalon, der har ansvar den danske del af projektet.

Spørgeskemaundersøgelsen er åben i november – december 2023, og resultaterne forventes i 2024.

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til forskningsfaglig leder på Professionshøjskolen Absalon Cecilie K. Moesby-Jensen, ckmj@pha.dk eller til arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening Elisabeth Huus Pedersen, ehp@socialraadgiverne.dk

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.