Konkurs

Det kan være svært at overskue, hvad der sker, når ens arbejdsgiver går konkurs. På denne side er der samlet et hurtigt overblik over, hvordan du er stillet, og hvad du skal gøre. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din Medlemsservice.

Hvad betyder det, at min arbejdsgiver er gået konkurs?

Når din arbejdsgiver går konkurs, kan denne ikke længere betale sine regninger. Det betyder blandt andet, at din arbejdsgiver ikke kan betale din løn.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks kontakte Medlemsservice, der vil igangsætte en anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond.

Alternativ kan du selv foretage en anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond senest fire måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs.

Vær opmærksom på, at hvis du kontakter din regionskonsulent i forbindelse med anmeldelse eller selv skal anmelde til Lønmodtagernes Garantifond, skal du bruge følgende:

• Din ansættelseskontrakt
• Din opsigelse/fritstilling
• Dine lønsedler for de seneste tre-seks måneder
• Dine timesedler/vagtplaner
• Andet relevant dokumentation

» Borger.dk: Sådan anmelder du til Lønmodtagernes Garantifond

Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond er oprettet til sikring af arbejdstageres krav på løn i tilfælde af for eksempel konkurs.

Vær opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond kun omfatter arbejdstagere, der har et privilegeret krav efter konkurslovens regler.

» Lov: Konkursloven
» Lov: Lønmodtagernes Garantifond
» Borger.dk: Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt eller under rekonstruktion

Har jeg en tabsbegrænsningspligt?

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, har du en tabsbegrænsningspligt overfor Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at du aktivt skal søge arbejde og være i stand til at dokumentere det efterfølgende.

Skal jeg stadig møde på arbejdet?

Medmindre du skriftligt har fået besked på andet, så skal du stadig møde på arbejdet.

Skal jeg melde mig ledig?

Du skal på din første ledighedsdag melde dig ledig i a-kassen og jobcentret, hvis du bliver opsagt, fordi du har en tabsbegrænsningspligt overfor Lønmodtagernes Garantifond. Gør du ikke det, risikere du, at Lønmodtagernes Garantifond ikke dække hele din løn.

Det anbefales desuden, at du straks tager kontakt til din a-kasse, der kan besvare dine eventuelle spørgsmål vedrørende ledighed.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.