Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre

Download PDF

Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) undersøgt, om kommunernes økonomiske hensyn påvirker de socialfaglige vurderinger, når voldsramte kvinder og deres børn skal hjælpes på landets kvindekrisecentre.