Notat om rundspørge børnehandicap

Download PDF

Notat om rundspørge gennemført september 2020 blandt myndighedssocialrådgivere på børnehandicapområdet.