Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Download PDF

I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening gennemført en
undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes antal, valgperiode, vilkår,
tilfredshed med DS’ service og tilbud samt og ønsker til DS’
arbejdsmiljøindsats fremover. Resultatet af undersøgelsen fremlægges i
denne rapport.