Repræsentantskab 2022 kort fortalt

Repræsentantskabet er Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed og det afholdes hvert andet år. I år afholdes det den 18. og 19. november 2022 på Centralværkstedet i Aarhus.

Repræsentantskabet udgøres af repræsentanter fra forskellige steder i Dansk Socialrådgiverforening. De fleste er valgt på DS Regionernes generalforsamlinger i starten af oktober, men der vælges også repræsentanter fra SDS, ledersektionen og seniorsektionen. Derudover er afgående hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlemmer også repræsentanter.

Du kan læse mere om repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforenings love her:

Love og vedtægter

Kontakt