Videndeling

Videndeling og lærende møder er gode metoder til at udveksle erfaring og udvikle ny socialrådgiverfaglig praksis.

Odder kommunes koncept for videndeling og lærende møder

I Odder Kommunes sygedagpengeafdeling har socialrådgiverne sammen med deres leder udviklet et koncept for læringsmøder, som i 2017 fik Dansk Socialrådgiverforenings pris ‘Den gyldne socialrådgiver’.

Konceptet går ud på, at man på hvert læringsmøde arbejder med et tema, der er vigtigt for sagsbehandlerne. En arbejdsgruppe planlægger mødet og inviterer interne videnspersoner til at holde korte oplæg: fx en chef om kommunens strategi, en faglig leder om lovgivningen samt tre kolleger som fortæller om deres praksis med afsæt i spørgsmålene: Hvordan har jeg handlet i sagen? Hvorfor har jeg handlet sådan? Og hvad er den faglige begrundelse? Derefter er der videndeling og erfaringsudveksling i mindre grupper, hvor man også giver bud på nye fælles pejlemærker.

Mødet både indledes og afsluttes med deltagerrunder. I den første runde skal deltagerne sige, hvad man ønsker at få ud af mødet. I den afsluttende deltagerrunde, skal mødedeltagerne svare på følgende spørgsmål – hvad tager jeg med mig fra mødet i dag? – Hvad vil jeg indføre i min praksis og hvordan?

Efter mødet omsættes den nye fælles viden til et skriftligt produkt. Fx socialfaglige pejlemærker om anvendelse af lovbestemmelser, oversigt over arbejdsredskaber og kildehenvisninger.

» Download Stina Kruuses inspirationshæfte Videndeling som læringsstrategi i socialt arbejde (revideret februar 2020)