Første job

Har du fået dit første job? For at få så god start som muligt, er der en række praktiske ting, du skal huske at tage dig af.

 • Meddel DS, hvor du har fået job og fra hvornår
 • Meld dig ind i den rigtige faggruppe
 • Tilføj en mailadresse i dine personlige oplysninger

Du kan opdatere dine medlemsoplysninger under Mit DS, som er foreningens selvbetjeningssystem, så får du nemt ordnet alle tre ting på én gang.

Får du arbejdsløshedsdagpenge?

Når du har fået dit første job og begge parter har underskrevet ansættelseskontrakten, skal du straks orientere Jobcentret og A-kassen om, at du har fået arbejde.

Prøvetid

Du kan ansættes på prøve i de første tre måneder, og det skal fremgå af ansættelseskontrakten.

I prøvetiden er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 14 dage og dit varsel 1 dag.

Ofte ønsker arbejdsgiveren, at opsigelsesvarslet gensidigt er 14 dage. Det skal i givet fald fremgå af ansættelseskontrakten.

Eventuel fratræden skal ske inden udløbet af prøvetiden.

Få en bedre start på dit arbejdsliv

De første 90 dage i en ny stilling er afgørende for, om nyansatte falder godt til i sit nye job. Som nyuddannet kan overgangen fra studie til arbejde opleves særligt udfordrende.

Der er nogle klassiske spørgsmål, som mange nyuddannede stiller sig selv – og som det er vigtigt at forholde sig til. F.eks. ‘Gør jeg mit arbejde godt nok?, ‘Hvor meget kan jeg tillade mig at bede om hjælp?’, ‘Hvordan håndterer jeg arbejdsmængden?.

Læs de gode råd på www.arbejdsmiljoweb.dk/bedre-start

Introduktion på arbejdspladsen

På de fleste arbejdspladser er der introduktionsforløb for nyansatte og nyuddannede. Det er altid en god idé at deltage aktivt og på den måde få en god start.

Gode råd

 • Deltag aktivt i introduktionsforløb og mentorordninger samt uddannelsesforløb
 • Tag imod tilbud om hjælp fra kolleger og ledelse
 • Spørg om det du ikke forstår
 • Undersøg om arbejdspladsen tilbyder supervision, og tag imod tilbud om supervision
 • Gør opmærksom på hvis der er noget, der ikke fungerer for dig arbejdsmæssigt, og påtag dig ansvar for at sige til og fra, når det er nødvendigt
 • Find tips til din første tid på arbejdspladsen i denne publikation

Kolleger og ledere omkring nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kan blive inspireret af det materiale som KL og Dansk Socialrådgiverforening har lavet sammen som led i overenskomstprojektet ’Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne’, som består af en række materialer om etablering af introduktions- og mentorordninger for nyuddannede.

Pension i PKA

Som socialrådgiver har du pension i PKA. Hver måned indbetaler du til din pensionsordning, som består af:

 • Opsparing, der sikrer, at du har penge, når du stopper med at arbejde
 • Forsikringer, der sikrer dig og dine nærmeste økonomisk, hvis du bliver syg eller mister evnen til at arbejde.

Se, hvad du kan på pka.dk

Læs om din pensionsordning og se, hvad du skal tage stilling til allerede nu, så din pension passer til dig og din situation.

Få mest muligt ud af være med i PKA

Kontakt PKA, hvis du har spørgsmål om din pension: pka.dk/kontakt

Få personlig rådgivning