Høringssvar: Danmarks ratifikation af den valgfrie tillægsprotokol af 13. december 2006 til Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Ved ratifikation af den valgfri protokol anerkender Danmark komiteens kompetence til at modtage og behandle individuelle klager over Danmarks forvaltning af Konventionen om rettigheder til personer med handicap samt anerkender, at komiteen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder af Danmarks forvaltning af Konventionen.

Til

Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på Danmarks ratifikation af den valgfrie tillægsprotokol af 13. december 2006 til Konventionen om rettigheder til personer med handicap.

Ved ratifikation af den valgfri protokol anerkender Danmark komiteens kompetence til at modtage og behandle individuelle klager over Danmarks forvaltning af Konventionen om rettigheder til personer med handicap samt anerkender, at komiteen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder af Danmarks forvaltning af Konventionen.

DS er meget positive overfor, at Danmark med lovforslaget vil ratificere til-lægsprotokollen og på den måde fuldt ud tilslutte sig Konventionen om rettigheder til personer med handicap. Vi sætter stor pris på, at forslaget er fremsat, og at der er flertal herfor i Folketinget.

Ratifikationen er en meget vigtig tilkendegivelse fra regeringen og Folketinget om, at Konventionen nu er fuldt anerkendt og forventes opfyldt fuldt og helt af myndigheder og institutioner i Danmark.

DS er samtidig meget positive overfor, at der i bemærkningerne til lovforslaget nævnes, at der er mulighed for at få retshjælp til klager under til-lægsprotokollen i kraft af lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner. DS mener, at en sådan retshjælp i mange tilfælde er helt afgørende for, at tillægsprotokollens klagemuligheder reelt kan anvendes i praksis, da mange borgere med fysiske og psykiske handicaps ikke altid har de fornødne ressourcer til at klage ved internationale klageinstanser. Det er derfor afgørende, at de får den fornødne hjælp til at udøve denne nye rettighed, de opnår med ratifikationen af til-lægsprotokollen.

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening