Høringssvar til lovforslag om tydeliggørelse af hjemmel til separat indkvartering af mindreårige gifte og samlevende

DS mener grundlæggende, at det er godt, at der nu kommer et eksplicit og klart lovgrundlag for den praksis, Udlændingestyrelsen anvender, når den adskiller ægtefæller eller andre samlevende, når den ene part er mindreårig. Vi er med baggrund i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse enige med instrukskommissionen i, at der bør ske en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget.

Til

Inger Støjberg

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslag om tydeliggørelse af hjemmel til separat indkvartering af mindreårige gifte og samlevende.

DS mener grundlæggende, at det er godt, at der nu kommer et eksplicit og klart lovgrundlag for den praksis, Udlændingestyrelsen anvender, når den adskiller ægtefæller eller andre samlevende, når den ene part er mindreårig. Vi er med baggrund i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse enige med instrukskommissionen i, at der bør ske en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget.

DS hilser også med tilfredshed, at det nu slås fast, at Danmark i sin forvaltning af reglerne skal respektere den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dommene fra Menneskerettighedsdomstolen. Hvis det havde været klart i forvaltningen tidligere, så kunne en gruppe flygtninge har været sparet for en urimelig og ulovlig adskillelse, og Danmark kunne have været sparet for en masse besvær med kommissionsarbejde og nu rigsret.

Vi går med lovændringen ud fra, at der fremover vil blive administreret lovmedholdeligt.

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at der så vidt, vi kan se, har indsneget sig et par fejl i bemærkningerne på side 8. Både i fjerdesidste og tredjesidste afsnit på siden står der i enslydende formuleringer, at Udlændingestyrelsen vil træffe beslutning om separat indkvartering af mindreårige samlevende, ”medmindre hensynet til familiens enhed tilsiger separat indkvartering”. Det er en fejl, fordi der skal stå fælles indkvartering, nøjagtig som der står i den nye tilføjelse i § 42 a, stk. 7. Hensynet til familiens enhed tilsiger fælles indkvartering og ikke separat.

Vi vil også gøre opmærksom på, at formuleringen i samme sætning i begge afsnit om ”hensynet til barnets tarv” forekommer lidt søgt. Der er tale om unge mennesker, selvom de retsligt er mindreårige – en 17-årig er ikke et barn men en ung, der er mindreårig, som det også står i selve lovteksten i § 42 a, stk. 7.

Med venlig hilsen

Mads Bilstrup
Formand
Dansk Socialrådgiverforening