Høringssvar: Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

DS er positivt indstillet overfor ændringerne. I udkastet foreslås det, at forbyde brug af børn som tolke ifm. læge- eller sygehusbehandling (med mindre det er et akut og livstruende tilfælde), samt at tillade brug af børn over 15 år som tolke, når den behandlingsansvarlige læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.

Til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive hø-ringssvar til udkastet om bekendtgørelsen om tolkebistand efter sundheds-loven.

DS er positivt indstillet overfor ændringerne. I udkastet foreslås det, at forbyde brug af børn som tolke ifm. læge- eller sygehusbehandling (med mindre det er et akut og livstruende tilfælde), samt at tillade brug af børn over 15 år som tolke, når den behandlingsansvarlige læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde. DS mener, at det er på tide, at der gøres tiltag til at undgå brug af børn som tolke – i langt de fleste tilfælde.  Vi mener herudover, at forslaget indebærer en fornuftig skelnen i hvilke behov for tolkning forskellige tilfælde stiller. Derudover vil vi gerne benytte mulighed til at understrege, at i tilfælde hvor behandlingen hverken er akut og livstruende eller let og uproblematisk, er det nødvendigt for behandlingsresultatet og relationen mellem personale og patient, at tolkningen foregår med professionelle tolke.

DS mener, at det er afgørende at fastholde at tolkebistanden skal være vederlagsfri for patienten, hvorfor vi med glæde kan læse, at det forbliver sådan.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening