Vejledende sagstal – en fælles opgave

DS’ vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet.

På DS’ hjemmeside om sagstal finder du

  • en introduktion til de vejledende sagstal, med link til den seneste undersøgelse DS har lavet om emnet.
  • en liste over alle DS’ vejledende sagstal, med uddybninger.
  • et særligt tema om sagstyngde (sagskompleksitet) med dialogspørgsmål.
  • et særligt tema om faktorer, der indvirker på sagstal, med en tjekliste og dialogværktøj.

DS har desuden som en hjælp til trioen udarbejdet en kort guide til at drøfte sagstal på arbejdspladsen, som du kan downloade her. Den indeholder blandt andet et forslag til en dagsorden til et klubmøde eller et personalemøde.

» DS’ guide til TR, arbejdsmiljørepræsentant og leder: Brug DS’ vejledende sagstal på arbejdspladsen.  Læs mere her

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk