TR og AMiR på arbejdsmiljøværkstedet – Region Syd

Får I som TR og AMiR arbejdet sammen om opgaverne på jeres arbejdsplads? Finder I tid til jeres samarbejde? Og kommer I i mål med jeres fælles projekter?

Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.
En hel dag, hvor I sammen har mulighed for at drøfte, hvor I evt. har brug for at optimere jeres samarbejde og hvordan I kan komme i gang. 

Vi tilbyder jer en dag, hvor I vil blive tydeligere omkring jeres roller og opgaver samt hvordan I kan styrke hinanden og jeres samarbejde. I vil få mulighed for at arbejde sammen om en konkret problemstilling eller et område som I ønsker at udvikle på. Når dagen er omme, har I fået udarbejdet en klar plan, som I sammen kan gå hjem og omsætte til handling. 

I vil på dagen blive undervist af Arbejdsmiljø- og Organiseringskonsulenterne Lone Johannsen og Tina Pedersen, der vil guide jer samt introducere jer for konkrete redskaber som I kan arbejde videre med. 


Arbejdsmiljøværkstedet er for TR og AMiR fra samme arbejdsplads – Det er en forudsætning for deltagelse at begge tilmelder sig. 


Transport: Både TR og AMiR får refunderet transportudgifter af DS.
Frikøb: TR har mulighed for frikøb, AMiR skal bede arbejdspladsen om fri med løn. 

Håber vi ses!