TR Netværksmøde – Vestjylland

Netværksmøde for tillidsrepræsentanter samt suppleanter i kommunerne: Morsø, Skive, Viborg, Ikast-Brande, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern

Program:

Kl. 09.00 – 09.20  Velkomst og kaffe samt kort præsentationsrunde

  • Kort tilbagemelding på evaluering

Kl. 09.20 – 10.20  Makkerdrøftelser og fælles opsamling/erfaringsudveksling:

– Drøftelse af hvad der især har fyldt som TR siden sidst?

– Er der særlige dilemmaer eller udfordringer i den forbindelse, der kunne gøres til genstand for fælles erfaringsudveksling?

Kl. 10.20 – 10.35  Pause

Kl. 10.35 – 11.45  Formand/næstformand

– Nyt fra DS; Kontaktcenter, erfaringer fra formandskabets støtte/sparring vedr budget mm.

Kl. 11.45 – 12.30  Frokostpause

Kl. 12.30 – 13.15  Udvalgt emne fra makkerdrøftelser

Kl. 13.15 – 14.00  Emne om fraværskultur (Gruppedrøftelser ud fra dialogark)

– Dialogkort og erfaringsudveksling

Kl. 14.00 – 14.15   Kaffe og kage

Kl. 14.15 – 14.45.  Emne om fraværskultur fortsat (Opsamling)

Fælles dialog

Kl. 14.45 – 14.50   Punkter/emner til næste møde?

Kl. 14.50 – 15.00   Feedback på dagens møde og tak for i dag!