Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter – Region Nord

Kursus for dig som nyvalgt suppleant.

På kursusdagen ser vi på hvordan rollen som TR og suppleant spiller ind i det danske aftalesystem og hvilke opgaver TR og TR suppleant kan og/eller skal varetage.

Vi kommer også kort omkring offentligt ansatte socialrådgiveres lønsystem og lokal løndannelse, herunder introduktion til DS´ hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at der gives frikøb til din arbejdsgiver, for den tid du bruger på kurset. Dette gælder dog ikke på statens område.