Generalforsamling 2024, Region Syd

DS Region Syd holder generalforsamling og dit bidrag er vigtigt - Vi glæder os til at se dig!

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år!

På Generalforsamling 2024 vælges den nye Regionsbestyrelse, samt Region Syds repræsentanter til det kommende Repræsentantskab (REP24) som afholdes 22.-23. november 2024.


Materiale til generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden senere.

Der vil senere komme vejledning til hvordan man meddeler sit kandidatur, hvis man ønsker at opstille til Regionsbestyrelsen eller til Repræsentantskab. 


Foreløbigt program:
Kl. 15.00 – 15.30 Indskrivning – kaffe og kage.
Kl. 15.30 – 18.30 Generalforsamling
Kl. 18.30 – 20.00 Spisning 
Kl. 20.00 – 21.30 Underholdning

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingsdagsorden er:

Valg af dirigent og referent.

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse, diskussion og godkendelse af RB’s beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regionens aktivitetsplan
 • Fremlæggelse og drøftelse af HB’s beretning og forslag til repræsentantskabet
 • Behandling af indkomne forslag og aktivitetsplan
 • Fremlæggelse af regionens regnskaber for 2022 og 2023.
 • Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni 2024
 • Vedtagelse af regionens budget for 2025 og 2026
 • Valghandling
  • Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter
  • Valg af repræsentanter og et antal suppleanter til Repræsentantskabet (22.-23. november 2024)
  • Valg af Kritisk revisor
 • Eventuelt

Afstemningerne på generalforsamlingen, afvikles via en app – Medbring derfor din smartphone.


Mød op og deltag i demokratiet i DS – Vi glæder os til at se dig!

 

Venlig hilsen
Regionsbestyrelsen