Faglig Fællesskabsdag i DS Region Øst

Igen i år slår DS Region Øst dørene op for FAGLIG FÆLLESSKABSDAG, hvor vi byder på en række aktuelle oplæg og debatter, der både favner det fælles og det fagspecifikke.

Region Øst inviterer endnu engang alle medlemmer til en hel dag med faglighed og fællesskab.

Program:
08.30-09.00    Morgenbrød

09.00-09.10    Velkomst

09.10-10.35    De svære følelser i socialrådgiverens arbejdsliv v/ Jacob Thorsen, psykolog og forfatter

Når vi arbejder med andre mennesker – såvel borgere som kollegaer – har vi vores følelser med. Også de svære følelser som afmagt, vrede og frygt, der nemt kan opstå når arbejdstempoet er højt og udfordringerne tårner sig op. Men følelser er kun farlige, hvis vi ikke taler om dem, erkender dem og lytter til hinanden, siger Jacob Thorsen, forfatter til bogen Arbejdslivets svære følelser.

Hvilke følelser kan der opstå på en socialrådgivers arbejdsplads? Og hvordan kan man som individ, gruppe og organisation blive bedre til at håndtere dem, så de ikke går ud over vores trivsel og arbejdsmiljø? Det er nogle af de spørgsmål, Jacob vil berøre og debattere med os.

10.35-10.45    Pause

10.45-12.00    Workshops, runde 1

 • 1) Borgernes ytringsfrihed – hvor går grænsen og hvordan håndterer vi chikane?
  v/ Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent, Dansk Socialrådgiverforening

  Alt for mange socialrådgivere udsættes for chikanerende adfærd. Men hvor går egentlig grænsen for hvad man juridisk skal finde sig i? Og hvordan forebygger og håndterer arbejdspladsen og den enkelte socialrådgiver chikane?

  Elisabeth fortæller om regler og rammer for borgeres ytringsfrihed, herunder brug af sociale medier, med særligt fokus på hvor grænserne går for chikane, arbejdsgivers forpligtelser omkring håndtering af chikane, egne forebyggelsestiltag samt DS’ muligheder for at understøtte medlemmer udsat for chikane og forsøg på påvirkning af lovgivningen.
   

 • 2) God socialrådgivning for borgere med handicap
  v/ Erna Christensen, formand for Danske Handicaporganisationer afd. Høje-Taastrup, og William Korte, formand for Sammenslutningen af Unge med Handicap

  Hvordan lykkes man som socialrådgiver – på vegne af et system – bedst i arbejdet med borgere med handicap? Altså hvis man spørger borgerne selv?

  Erna og William vil berige os med både generelle og lokale, konkrete brugerperspektiver på mødet med socialrådgivere og hvilken indvirkning, vi som fagprofessionelle har på borgernes oplevelse af deres sagsforløb på et felt, der er præget af heftig kritik og store, principielle samfundsdiskussioner.
   

 • 3) DS – tæt på
  v/ Malene Thackrah, næstforkvinde, og Rasmus Hangaard Balslev, formand, begge DS Region Øst

  Malene og Rasmus sætter sig i den varme stol, hvorfra de tager imod medlemmernes spørgsmål, ønsker og kommentarer til arbejdet og prioriteringerne i DS, og reflekterer åbent over dem med hinanden og deltagerne.

  Det er her, du kan få afløb og respons på dine tanker om fagforeningens styrke, værdien af et medlemskab, samtidig med at du kommer under huden på den politiske ledelse af DS Region Øst og hører om dine egne indflydelsesmuligheder i DS.

  Sammen skaber vi et intimt og udviklende rum.

12.00-12.50    Frokost

12.50-14.05    Workshops, runde 2

 • 4) Socialfagligt arbejde og samarbejde for en tilværelse uden kriminalitet
  v/ Karin Kølle og Sabrina Bjørklund, socialrådgivere i KiF Hillerød

  Som socialrådgiver i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) hjælper Karin, Sabrina og deres kollegaer mennesker med at finde sig til rette i tilværelsen efter en dom. Et arbejde, der foruden motiverende støtte og tilsyn med borgeren, kræver tæt koordinering med en lang række andre myndigheder, hvis målet om at borgeren får en kriminalitetsfri tilværelse skal nås.

  Karin og Sabrina fortæller og lægger op til kollegiale drøftelser om:
  –    Socialrådgivernes funktion i KiF
  –    Metoder til at hjælpe borgere i retning af en kriminalitetsfri tilværelse
  –    Hvad der kendetegner det gode, tværsektorielle samarbejde med fx psykiatrien, rusmiddelcentre, jobcentre og socialforvaltninger – og hvor samarbejdet nogle gange er udfordret.
   

 • 5) Benchmarking på beskæftigelsesområdet – hvordan påvirker det os?
  [Oplægsholder følger]

  Siden 2018 har benchmarking af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet været omdrejningspunkt for mange prioriteringer af indsatsen i landets kommuner. Men hvordan og hvor meget påvirker det egentlig socialrådgiveren i praksis? Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi med den indflydelse, benchmarkingen har præget de lokalpolitiske prioriteringer og det faglige råderum?

  Oplægsholderen vil lægge op til erfaringsudveksling og debat om hvordan socialrådgivernes faglighed bedst navigerer og trives i det styringsparadigme, som benchmarking er udtryk for, hvordan vi kan bryde med dets slagsider og påvirke en kommende beskæftigelsesreform i retning af endnu bedre styring.
   

 • 6) #EnGodStart på arbejdslivet som socialrådgiver
  v/ Ditte Brøndum, næstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening, og Steen Bager, afdelingsleder i Odsherred Kommune Familieafdelingen

  Hvordan vi i praksis sikrer nyuddannede socialrådgivere en god start på arbejdslivet, er et af tidens store spørgsmål. I Dansk Socialrådgiverforening står vi på et bredt vidensgrundlag om god introduktion for nyuddannede socialrådgiverkollegaer, blandt andet fra to overenskomstprojekter om intro-/mentorordninger med KL samt kampagnen #EnGodStart. I workshoppen vil næstforkvinde Ditte Brøndum dele viden om, hvorfor det er så afgørende, at nye kollegaer bliver klædt på til arbejdsopgaverne, og hvordan man bedst griber opgaven an på arbejdspladsen.

  Men: Hvad kræver den gode introduktion i praksis af arbejdspladsen og den nyuddannede, og hvilke barrierer kan man støde på? Det vil Steen Bager, socialrådgiver og mangeårig leder i kommunale familieafdelinger, dele sine perspektiver på.

  I workshoppen vil der være mulighed for at dele egne erfaringer om intro-/mentorordninger og få ideer til hvordan man kan fortsætte dialogen på sin arbejdsplads om hvordan man sikrer nyuddannede socialrådgivere den bedste start på arbejdslivet – til glæde og gavn for alle.

14.05-14.20    Kage

14.20-15.50    ULTIMATUM – et foredrag om afhængighed i familien v/ Henrik og Julie Halby, far og datter

Det er nu 18 år siden, Henrik Halby stoppede med sit misbrug. Han var afhængig af alkohol og hårde stoffer. En afhængighed, der ødelagde ikke bare en voksen mand, men en familie og relationer til venner og kollegaer.

Med flere selvmordsforsøg kunne historien være endt brat, hvis det ikke var for et brev. Et brev fra hans egen datter. I ULTIMATUM står far og datter sammen på scenen for at fortælle den hudløst ærlige beretning om et liv og en familie, der gik i stykker. Men også en familie, der har fundet livet og hinanden igen – på grund af et ultimatum.

Julie og Henriks gribende historie og indlevende fortælleevner har over årene rørt og givet faglige refleksioner til mange socialrådgivere på tværs af fagområder. Så pak lommetørklæderne og forbered dig på en stor oplevelse!

15.50-16.00    Tak for i dag