Vil du have indflydelse i din fagforening?

Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling i din fagforening og gøre en forskel for faget og dine kolleger? Så kan du stille op til en post i Dansk Socialrådgiverforening.

Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer skal vælge formand, næstformand, tre regionsformænd og ti ulønnede hovedbestyrelsesmedlemmer i efteråret 2020. Alle bliver valgt ved urafstemning blandt de aktive medlemmer, seniormedlemmer og studerende.

Vil du vide mere om, hvilke opgaver/kompetencer der ligger i de forskellige poster, kan du kontakte en af politikerne, som du finder på vores hjemmeside socialraadgiverne.dk under ”Om Dansk Socialrådgiverforening/organisation”.

Hvordan bliver man kandidat?

Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Fra 3. august kan du melde dit kandidatur på socialraadgiverne.dk. Sidste frist er 31. august 2020 kl. 12.

Du kan få nærmere oplysninger hos sekretariatschef Magne Vilshammer på telefon 33 38 61 41 eller e-mail: mv@socialraadgiverne.dk