TR-uddannelse og TR-udviklingssamtaler

Som TR er det nødvendigt med uddannelse, viden og sparring. DS udbyder årlige kurser på statens område og udviklingssamtaler. Men du er altid velkommen til at tage fat i din konsulent for råd og sparring.

Som en del af uddannelsesprogrammet og som supplement til kursusdeltagelse for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i staten afholder konsulenterne udviklingssamtaler for alle, der har været valgt i mere end 1 år på statens område.

Samtalerne er en drøftelse af de udfordringer du aktuelt står i, drøftelse af behov for særlig viden eller sparring, metoder til udvikling af det faglige fællesskab i klubben mv.

Vi starter med kalenderplaceringen her i løbet af efteråret og forventer at have været hele vejen rundt inden påske 2019. I vil i den nærmeste fremtid blive kontaktet direkte med forslag til mødetidspunkt.

I forhold til TR-uddannelse så har vi netop måtte aflyse et kursus her i september pga for få tilmeldte. De få tilmeldte har fået direkte besked. Såvel disse som alle andre tillidsvalgte kan altid få råd og sparring hos stats-konsulenterne. Tøv ikke med at ringe eller skrive en mail. Der er allerede aftalt sparringsmøder med flere af jer, hvor der er mulighed for at komme mere i dybden med de forskellige spørgsmål.

Vi vil imidlertid også opfordre alle, der ikke har været på kursus til at tilmelde sig kurset i februar 2019. Det afholdes den 26.februar – 28. februar på Hornstrup i Vejle. I løbet af oktober måned åbner tilmeldingen. Men vi skriver selvfølgelig også ud om det i næste nyhedsbrev. Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.