Tak for opbakningen

Flere tusinde medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening har bakket op om vores kampagne for bedre vilkår for det sociale arbejde: ’Tid til socialt arbejde’. I har hjulpet os ved at skrive jer op til kampagnen, I har taget billeder til sociale medier, I har endda klippet faglige julehjerter – og så har I skrevet til os med jeres gribende fortællinger om, hvad manglen på tid betyder for borgerne, det sociale arbejde og jeres arbejdsmiljø.

Vi har nu samlet jeres fortællinger i anonymiseret form i en bog, som vi har overleveret til socialministeren og beskæftigelsesministeren. Begge har taget godt imod bogen og vores forslag til løsninger, og vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt jeres fortællinger og andre bidrag til kampagnen har været for at få sat vilkårene for det sociale arbejde på dagsordenen.

» Læs og del bogen: Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen

Udover møderne med de to ministre bruger vi også jeres fortællinger, når vi mødes med blandt andre borgmestre, KL, ordførere på Christiansborg og andre, der har brug for viden om jeres arbejdsliv. Det er en kæmpe hjælp for os til at sætte konkrete billeder på de generelle problemer for socialrådgiverne.

I den kommende tid skal vi i samarbejde med regionsformænd, tillidsrepræsentanter og ikke mindst alle jer medlemmer omsætte det, vi har lært og opnået med kampagnen, til lokal indflydelse og forandringer på de enkelte arbejdspladser. Det hører I mere om.

Tusind tak for jeres store indsats!

De bedste hilsner,
Ditte og Mads

Foto: Lisbeth Holten