Nyheder

DS: Servicelov-reform glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er flere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

10.11.2016

DS: Satspuljer kan medføre videnstab i social indsats

Den politiske aftale om satspuljemidler for 2015 er på plads. Der er vigtig økonomisk støtte til udsatte grupper, men der er brug for varige bevillinger snarere end den vilkårlige satspuljeuddeling, som giver risiko for videnstab, mener Dansk Socialrådgiverforening.

30.10.2014

Kommuner svigter voldsramte kvinder og børn

Tal fra Rigsrevisionen viser, at 65 procent af kvinderne på krisecentre ikke får tilbudt familierådgivning, og at 46 procent af børnene ikke får psykologhjælp. Socialrådgivere efterlyser en omorganisering af indsatsen.

27.03.2014