Stor TR-undersøgelse til august

I august vil alle tillidsvalgte i DS modtage et spørgeskema udsendt af Epinion i forbindelse med en omfattende TR-undersøgelse, som DS står bag sammen med FH og KU.

I august vil alle tillidsvalgte i DS modtage et spørgeskema i forbindelse med en omfattende TR-undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening gennemfører i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Københavns Universitet. Vi håber, at I vil give jer tid til at besvare undersøgelsen.

Vi håber, at undersøgelsen vil hjælpe til at belyse de arbejdsvilkår, du arbejder under, og hvordan dit forhold er til dine kolleger, dine chefer og til den lokale fagforening. Undersøgelsen er den største af sin art og kan forhåbentlig bruges til at tegne et billede af samarbejds- og forhandlingskulturen på det danske arbejdsmarked.

Dermed håber vi, at vi kan blive bedre til at bakke dig op og finde frem til, hvad du har mest brug for, når du udfylder din rolle som tillidsvalgt for dine kolleger.

Selve spørgeskemaet bliver udsendt og behandlet af meningsmålingsinstituttet Epinion. Resultaterne bliver derefter analyseret af FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet)