Statslige arbejdspladser – Hovedstaden

I skemaet nedenfor kan du finde din konsulent for Hovedstaden.

Du kan kontakte konsulenten på den anførte e-mailadresse eller telefonnummer.
Eller ringe til DS’ hovednummer – tlf.: 70 10 10 99 – og bede om at tale med pågældende konsulent.

ArbejdspladsKonsulent:
Aylin Jensen
as@socialraadgiverne.dk
Tlf: 33 38 62 35
Arbejdstilsynet - Tilsynscenter 3
Bornholms Politi
Brøndbyhus Udslusningsfængsel
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Engelsborg Udslusningsfængsel
Frøbelseminariet
Herstedvester Fængsel
Hjemrejsestyrelsen
Hjemrejsestyrelsen - Udrejsecenter Sjælsmark
Horserød Fængsel
Hvidovre Udslusningsfængsel
KEA - Københavns Erhvervsakademi
KiF Bornholm
KIF Glostrup
KIF Hillerød
KiF København
KiF København - Intensiv Overvågning
KIF København - Tilsyn
KIF København - Ungekriminalforsorgen
Kofoeds Skole - København S
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Københavns Politi
Københavns Professionshøjskole - Socialrådgiveruddannelsen
Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
Københavns Vestegns Politi
Retspsykiatrisk Klinik
Rigspolitiet
Røde Kors
Røde Kors - Asylafdeling
Røde Kors - Center Sandholm
Røde Kors - Center Sjælsmark
Skattestyrelsen
SOSU H - Gladsaxe
SOSU H - Hillerød
SOSU H - København
Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen / København
Studenterrådgivningen / Københavns Universitet Amager
Studenterrådgivningen / Sekretariat
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Styrelsen for Patientsikkerhed
Technical Education Copenhagen (TEC)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udrejsecenter Sjælsmark under kriminalforsorgen
Vestre fængsel
Veterancenter Høvelte
VUC STX
ArbejdspladsKonsulent:
Karina Madsen
km@socialraadgiverne.dk
Familieretshuset
København Familieretshuset Rønne
ArbejdspladsKonsulent:
Anette Skjoldborg
as@socialraadgiverne.dk
Aalborg Universitet København

Kontakt Medlemsservice