Seminar for fællestillidsrepræsentanter 2019 – Lokal lobbyisme

Hvert år holder vi et særligt seminar for FTR’erne, for de har jo allerede været igennem TR-uddannelsen. Men de har stadig brug for input og inspiration, og det får de også i 2019.

Traditionen tro afholder vi også i 2019 et brag af et FTR-seminar. Denne gang skal vi arbejde med, hvordan vi øger socialrådgivernes indflydelse på faglig udvikling, implementering af ny lovgivning samt den økonomiske prioritering i kommuner og regioner.

Til dette har vi inviteret Maria, som vil guide os igennem to dage med fokus på lobbyisme og lokal interessevaretagelse.

Det er FTR’erne selv, som har været med til at identificere, at dette er noget, de har brug for input på og blive bedre til. Det kan kun blive godt.