Vælg en tillidsrepræsentant

Er I fem socialrådgivere på din arbejdsplads? Så vælg en tillidsrepræsentant og opret en DS-klub

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten varetager medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Opgaverne kan være meget forskellige:

Tillidsrepræsentanten hjælper medlemmer i knibe, forhandler løn og aftaler, er formand for DS-klubben, fungerer som sparringspartner for medlemmer og ledere og er DS’ repræsentant på arbejdspladsen.

Hvilken støtte får tillidsrepræsentanten fra DS?

Alle tillidsrepræsentanter i DS får opbakning fra DS-regionen i form af rådgivning og konsulentbistand. DS-regionen forhandler en aftale om TR’s vilkår på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten har adgang til den særlige hjemmeside for tilidsrepræsentanter. DS formidler faglige nyheder via hjemmesiden, tilbyder TR-uddannelse, start- og udviklingssamtale og inviterer til TR-møder.

Hvordan kommer I i gang?

  • Indkald alle socialrådgivere på arbejdspladsen til en stiftende klubgeneralforsamling.
  • På generalforsamlingen vælger I en tillidsrepræsentant, og vedtager vedtægter for klubben. Brug DS’ standardklubvedtægt. Du kan markere teksten og kopiere den over i dit eget tekstbehandlingsprogram, så du kan indtaste oplysninger om din klub.
  • Den nyvalgte TR skal informere DS-regionen om hvem, der er blevet valgt som TR og som TR-suppleant. TR skal også sørge for at klubbens vedtægter sendes til DS-regionen.
  • DS-regionen skal registrere valget, og formelt anmelde valget overfor arbejdsgiveren, først da er TR beskyttet i følge TR-reglerne. DS’ regionsbestyrelse skal godkende vedtægterne.

Er I kun 4 socialrådgivere?

Bemærk: Kravet om, at der skal være minimum fem ansatte socialrådgivere, førend man kan vælge en tillidsrepræsentant, kan fraviges, hvis det aftales med arbejdsgiveren. Husk at ledere ansat på DS-overenskomst tæller med!

I kan også overveje om det vil være en god idé med en fællesklub med HK/Kommunal på jeres arbejdsplads.

Kontakt