Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et godt spørgeskema, som kan bruges til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Fx til APV (arbejdspladsvurderingen) eller til trivselsmålinger.

Spørgeskemaet er gratis og kan bruges uden hjælp fra eksperter udefra. NFA’s spørgeskema ’DPQ – Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’ kan kortlægge arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hver ansat udfylder et skema, og bagefter kan resultaterne gøres op for en afdeling eller for hele arbejdspladsen.

Der stilles spørgsmål om

 • Arbejdets indhold og organisering
 • Krav i arbejdet
 • Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
 • Konflikter i arbejdet
 • Trivsel i arbejdet

Der er i alt 87 spørgsmål, som det tager ca. 20 minutter at udfylde.

Ti gode råd til processen

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler:

 1. Alle medarbejdere opfordres til at deltage i undersøgelsen, sådan at dokumentationen bliver så god som mulig. Men det bør være frivilligt for den enkelte medarbejder.
 2. Spørgeskemaundersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø bør være anonyme. Men brug kun anonyme undersøgelser på arbejdspladser med flere end 15 personer. Både for at sikre anonymiteten og for at undgå usikkerhed om man kan stole på resultatet.
 3. Spørgeskemaundersøgelser kan med fordel suppleres af dialogbaserede metoder.
 4. Lad være med at igangsætte en undersøgelse, hvis der ikke er vilje til at følge den op med handling.
 5. Alle medarbejdere skal have adgang til at se det samlede resultat af undersøgelsen. Det er arbejdspladsen der undersøges, – ikke den enkelte medarbejder.
 6. Resultatet af undersøgelsen skal ses som udgangspunkt for en dialog om løsningsmuligheder.
 7. Medarbejderne bør inddrages aktivt i drøftelsen af løsninger, der passer til den konkrete arbejdsplads.
 8. Undersøgelsen bør gentages efter et stykke tid, for at vurdere om løsningsaktiviteterne har hjulpet.
 9. Det bør være medarbejdere og ledere med kompetence til at tage beslutninger, der forestår processen. F.eks. arbejdsmiljøudvalg/MED-udvalg.
 10. Hvis arbejdspladsen har problemer med selv at anvende skemaet eller ønsker en grundigere undersøgelse, kan autoriserede arbejdsmiljørådgivere hyres til at stå for undersøgelse. NFA har også udarbejdet et udvidet skema, som arbejdsmiljøprofessionelle konsulenter kan anvende.

Hvad så bagefter?

Man kan sammenligne arbejdspladsens resultat med et nationalt gennemsnit. Det kan give nyttig viden om arbejdspladsens særlige styrker og udfordringer og bruges til at få dialogen i gang. De nationale referencetal kan downloades fra NFA’s hjemmeside.

Hvis resultatet af undersøgelsen viser, at arbejdspladsen har et meget belastende psykisk arbejdsmiljø anbefales det at tage kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver (kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside) eller til jeres konsulent i DS-regionen.

Hvis I selv vil arbejde videre med en indsats der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø, kan det anbefales at bruge NFA’s værktøj: DPQ Procesværktøj: Sådan arbejder I med det psykosociale arbejdsmiljø, som gennemgår seks faser i processen: 1. Opstart, 2. Kortlægning, 3. Prioritering, 4. Handleplaner, 5. Implementering og 6. Evaluering.

Andre muligheder

Det svenske Prevent – Arbetsmiljö i samverken, har udgivet en overskuelig tjekliste, der kan bruges som udgangspunkt for en fælles samtale om trivsel og arbejdsklima i en mindre gruppe. DS har oversat tjeklisten til dansk.

Væksthus for Ledelse har udgivet en publikation til ledere, om hvordan man får mere ud af processen med trivselsmålinger.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Her er en gennemgang af metoder til hvordan man kan indsamle oplysninger om det psykiske arbejdsmiljø.

Materialer

» NFA: Spørgeskema , nationale referencetal, m.v.
» Prevent: skema om trivsel og arbejdsklima
» Væksthus for ledelse: Få mere ud af trivselsmålingen
» Arbejdstilsynet: At-vejledning D.4.1. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Kontakt