Værktøjer til rekruttering

Der er mange anledninger til at invitere flere med i fællesskabet på arbejdspladsen. Dem skal vi bruge aktivt. Vi har lavet et overblik over de vigtigste anledninger samt værktøjer til, hvad du konkret kan gøre.

Relationer er vigtige, når vi skal invitere flere med i fællesskabet. Vi skal derfor hele tiden finde anledninger til at komme i kontakt med vores uorganiserede kolleger og fortælle dem om værdien af medlemskabet. Vi skal ofte vende tilbage flere gange til den uorganiserede kollega, før kontrakten om medlemskab kan indgås.

Brug overblikket over anledninger som inspiration. Det er ikke meningen, at du skal bringe dem alle sammen i spil, men udvælge dem, du finder mest relevant på din arbejdsplads. Under hver anledning er der et konkret redskab, du kan downloade, gøre til dit eget og bringe i spil overfor dine uorganiserede kolleger.

» Download og udskriv årshjul over anledninger til inspiration

Den første lønindplacering

Når der ansættes en ny kollega på arbejdspladsen, er det oplagt at bruge den første lønforhandling som en anledning til en samtale om fagforeningen og medlemskab. Udover at spørge ind til, om den nye kollega er medlem af DS, kan budskabet i samtalen være, at du gerne vil have kollegaen med i fællesskabet for at kunne forhandle den bedste mulige løn hjem. Du har som TR en helt særlig og central rolle som lønforhandler, som det kan være vigtigt at fortælle den nyansatte om, da det også er med til at vise værdien af TR og medlemskabet.

Hvordan kan det gøres?

 • Download dialogguide til samtalen ved den første lønindplacering her.

Velkommen til arbejdspladsen til nye kolleger

Et af de bedste tidspunkter at rekruttere flere til fællesskabet er, når der kommer nye kollegaer til arbejdspladsen. Det er en konkret anledning til at komme i dialog med den nye kollega om DS og jeres arbejdspladsfællesskab. Det er derfor vigtigt at få taget en hurtig kontakt til den nye kollega og invitere vedkommende med ind i jeres klubfællesskab.

Dette er et værktøj til, hvordan du som TR kan gennemføre en velkomstsamtale med en ny kollega. Værktøjet indeholder nogle gode ideer til, hvordan samtalen kan gennemføres. Du kan plukke af de gode ideer, kombinere dem på forskellig vis og gøre dem til dine egne.

Brug anledningen til at skabe en relation mellem dig, som TR, og den nye kollega.

Hvordan kan det gøres?

 • Hold en 1:1 samtale eller gruppesamtale med flere nystartede indenfor de første 14 dage efter opstart. Download dialogguide til velkomstsamtalen og gode grunde til medlemsskab
 • Send en velkomstmail til den nye kollega. Lad dig inspirere af disse tekster:
 • Udlevér DS merchandise til den nye kollega sammen med et kort. Du kan variere gaven og teksten alt afhængigt af, om den nye kollega er medlem eller ej. Du kan også udlevere en klubpjece, der fortæller om DS og jeres klubfællesskab. I kan lave jeres egen her: Lav jeres egen klubpjece. Du kan få udleveret merchandise fra din regionskonsulent.
 • Du kan også engagere klubben til at tage godt i mod de nyansatte, det kan for eksempel gøres ved at I aftaler at udlevere dette postkort til de nyansatte.

[Forslag til tekst:

Til medlem: ”Kære…, Jeg er glad for at være medlem af DS, fordi XXX. Det ønsker jeg også for dig. Med venlig hilsen…”

Til uorganiseret: ”Kære …, Vi har lige nu fokus på…. Med DS i ryggen kan vi…. Jeg vil så gerne have dig med i vores fællesskab, fordi… Hilsen din TR” ]

Velkommen til arbejdspladsen til praktikanter

Socialrådgiverstuderende i praktik er vores kommende kolleger og dermed kommende medlemmer af vores fællesskab på arbejdspladserne. Vi skal derfor byde praktikanterne velkommen på arbejdspladsen og i det faglige fællesskab. Vi kan her gøde jorden for et fremtidigt medlemskab, skabe en forståelse for, hvad en fagforening er og hvordan det faglige fællesskab udfolder sig på en arbejdsplads. Herunder hvorfor det er vigtigt, at vi er mange for at få indflydelse.

Hvordan kan det gøres?

 • Hold en 1:1 samtale eller gruppesamtale med flere praktikanter indenfor de første 14 dage efter opstart. Download dialogguide til inspiration
 • Send en velkomstmail. Lad dig inspirere af denne tekst: Aalborg
 • Inviter praktikanterne med til klubmøder, så de kan få indblik i det faglige fællesskab.

 

Den årlige lønforhandling

Ved de årlige lønforhandlinger, skal der laves aftaler i klubben om, hvad I gerne vil opnå i lønforhandlingerne samt hvilken strategi, I vil lægge og hvilke gode argumenter, der kan være. Brug det som en anledning til en samtale med de uorganiserede om medlemskab. Budskabet skal her være, at jo flere vi er, jo bedre kan vi forberede os og jo større forventningspres kan vi lægge på ledelsen.

Hvordan kan det gøres?

Overenskomstforhandlinger: kravsudtagelse

I foråret forud for overenskomstforhandlingerne skal der laves kravsudtagelse i klubben. Det sker ca. hvert tredje år, alt efter hvor lange overenskomstperioderne er. Kravsudtagelsen er en oplagt anledning til at vise de uorganiserede, hvordan man får indflydelse på sit arbejdsliv igennem medlemsskabet.

Fortæl de uorganiserede, at de kan være med til at sætte dagsorden for, hvad der er vigtigt for deres arbejdsvilkår og lønudvikling. Vis dem, at de kan få indflydelse på processen som medlem ved at deltage i klubmøder, hvor medlemmernes budskaber bliver hørt og taget med videre ind i forhandlingerne.

Hvordan kan det gøres?

 • Brug dialogpostkort, der giver de uorganiserede en ’smagsprøve’ på indflydelse. Tag samtidig en snak med de uorganiserede om, hvad det betyder for vores styrke ved forhandlingsbordet, at vi er flere. Fortæl hvordan vores rettigheder i dag ikke er en selvfølge, men nogle vi har forhandlet os frem til igennem vores faglige fællesskab – og som hurtigt kan blive taget væk igen, hvis vi ikke er mange, der står værn om de rettigheder. Download postkortet her
 • Hæng plakat op, der viser hvilke krav vi kan stille til overenskomstforhandlinger. Tag samtidig en snak med de uorganiserede om, at der er noget at kæmpe for og det derfor er vigtigt, at vi er mange, der står sammen og tager stilling.
 • Hæng plakat op, der viser hvilke krav vi kan stille til overenskomstforhandlinger. Eller de prioriteringer jeres klub har peget på i forbindelse med OK-spillet. Tag samtidig en snak med de uorganiserede om, at der er noget at kæmpe for og det derfor er vigtigt, at vi er mange, der står sammen og tager stilling.
  Her kan du downloade og udfylde plakaten som en word-fil.
  Her kan du downloade plakaten som en pdf-fil og udfylde den efterfølgende.

Overenskomstforhandlinger: resultat

Resultatet af overenskomstforhandlingerne er et konkret eksempel på, hvad vi formår, når vi står sammen. Resultatet kommer ofte i foråret i det år, hvor overenskomsten skal fornyes (næste gang foråret 2021).

Fortæl eller vis de uorganiserede, hvilke resultater vi har opnået sammen. Understreg, at vores styrke ligger i vores størrelse og at vi på baggrund af et stort arbejde, som vi har lagt mange kræfter i, har opnået dette resultat. Et resultat som kun de OK-mærkede fagforeninger har været med til at opnå.

Hvordan kan det gøres?

 • Print diplomet”Sammen opnåede vi…” med resultaterne af årets overenskomstforhandlinger og hæng dem op på arbejdspladsen et synligt sted. Send eventuelt også diplomet på en mail til alle, herunder også de uorganiserede, med en beskrivelse af, hvad vores fællesskab har opnået på vegne af socialrådgiverne. (NB: ”Diplomet udarbejdes når vi har resultaterne af de igangværende overenskomstforhandlinger – forventeligt i 1. kvartal af 2021”)

Ved de generelle lønstigninger

De generelle lønstigninger minder os løbende om, hvad fællesskabet har været med til at sikre. Brug derfor anledningen til at gøre opmærksom på fællesskabets styrke både overfor medlemmer og de uorganiserede.

Tak dem for deres hjælp med at tydeliggøre forventningerne om en højere løn overfor arbejdsgiver. Vi har sammen arbejdet på at tydeliggøre disse forventninger – resultatet ser vi nu. Fortæl samtidig, at grunden til at vores løn løbende stiger, er det forhandlingssamarbejde, der er mellem de OK-mærkede fagforeninger og arbejdsgiverne.  Ræk ud og fortæl de uorganiserede, at vi har brug for dem til at lægge et endnu større pres til næste overenskomstforhandling.

Hvordan kan det gøres?

 • Læg et postkort med nogle chokoladeguldmønter på alle kollegernes bord, hvor du fortæller om lønstigningerne og at de er forhandlet hjem igennem fællesskabet.
 • Send en mail til alle kolleger, når der kommer generelle lønstigninger – typisk d. 1. april og d. 1. oktober, nogle gange også d. 1. januar. Lad dig inspirere af disse tekster:

”Hej kære kollegaer,

Dagens bedste nyhed er, at der er tikket løn ind på kontoen. Når du tjekker kontoen, vil du opdage at vores løn er steget (en smule) her fra oktober – så husk at sende så en kærlig tanke til vores forhandlere, der forhandlede lønstigningerne hjem.

Og til jer, der endnu ikke er kommet med i vores fællesskab, så vil vi rigtig gerne invitere jer med

ELLER

”Kære socialrådgiver-kollegaer,

Tjek lige jeres lønseddel, som I har modtaget i eBoks i dag. Pr. 1. januar 2020 har vi fået 1,6% lønstigning, hvilket svarer til cirka kr. 500,- pr. måned og cirka kr. 6.000,- pr. år, og det kan sørme ses på lønsedlen i dag.

I alt fik DS jo forhandlet 6% lønstigning over tre år (2018-2021) hjem til os socialrådgivere, og vi ender med en samlet lønstigning på cirka kr. 1.500,- pr. måned/cirka kr. 19.000,- pr. år. Dette er udelukkende et resultat af, at vi har en kompetent fagforening, som har opbakning fra sine medlemmer, og som er overenskomstbærende!

Nettoudgiften (udgiften efter skattefradrag) for medlemskab af DS er kr. 410,- pr. måned (altså kr. 128,- mindre pr. måned end den pris, der fremgår af DS’ hjemmeside). Den lønstigning, vi får efter OK18, kan således sagtens dække udgiften til medlemskontingentet i DS, endda med et overskud på ca. kr. 14.000.-, så det er ren win win 🙂

Så jeg synes da lige, at jeg med denne lille pointe vil opfordre dem, der endnu ikke lige har fået sig meldt ind DS, om at skynde sig at melde sig ind, så vi står endnu stærkere som fagforening generelt – og også til næste overenskomstforhandling”

Når en kollega skal på barsel

Barsel er endnu en rettighed, fællesskabet har været med til at sikre. Når en kollega går på barsel, kan I derfor bruge anledningen til dels at ønske tillykke og samtidig gøre opmærksom på, hvad fællesskabet kan gøre for kollegaen, mens han/hun er væk.

Hvordan kan det gøres?

 • Læg et postkort til kollegaen, inden han/hun går fra.
  I dokumentet her er der en skabelon du kan bruge.
  Lad dig inspirere af eksemplerne her.

Når I holder arrangementer i klubben

Hver gang, I holder et arrangement i klubben, det kan enten være et klubmøde, den årlige generalforsamling eller sociale arrangementer, så overvej, om I skal invitere de uorganiserede kolleger med, så de kan få en smagsprøve på jeres fællesskab. En konkret oplevelse af fællesskab kan ofte virke stærkere, end at blive fortalt om fællesskabet. Overvej samtidig på hvilke præmisser, I vil invitere de uorganiserede med og ikke mindst, hvordan I følger op på smagsprøven med en dialog om medlemskab.

Hvordan kan det gøres?

 • Lav en invitation til arrangementet og overræk den personligt til den uorganiserede kollega. Fortæl samtidig kollegaen om jeres fællesskab og hvorfor det er vigtigt, at man er med. Lad dig inspirere af følgende:

”Vi er et fællesskab der ønsker gode arbejdsfællesskaber, at vi er sammen om at udvikle os som socialrådgivere og sammen om at drøfte og udvikle vores fag.”

”Vi er et fællesskab, der er sammen om at beslutte hvilke lokale dagsordener vi ønsker at sætte.”

”Vi er et fællesskab med rum til at dele vores ønsker, bekymringer, udfordringer, gode idéer og hvor vi er sammen om at handle, opnå indflydelse og skabe forandringer”

 • Hæng en kopi af et medlemsarrangement op på en fælles opslagstavle (Evt. med seddel om mulighed for fælleskørsel med 2 kolonner: jeg har bil eller jeg ønsker at komme med i en bil).

Når I kæmper for at skabe forandringer på arbejdspladsen

Det bedste tidspunkt at rekruttere flere til jeres fællesskab, er når I arbejder med en konkret sag, der skal forbedre jeres arbejdsplads. Her bliver fællesskabet nærværende og håndgribeligt og det bliver tydeligt, hvorfor I har brug for at blive flere. Samtidig er det en mulighed for at række ud til de uorganiserede og fortælle dem, at I har brug for dem til konkrete opgaver i jeres forandringsarbejde fx erfaringer, viden eller kontakter. Det kan også være, at kollegaen er vigtig at have med som medunderskriver på en bekymringsskrivelse eller et debatindlæg.

Når I skal finde frem til hvad I gerne vil forandre på jeres arbejdsplads kan I lade jer inspirere af dialog og prioriteringsspillet mere fag og arbejdsglæde som I kan hente her.

Hvordan kan det gøres?

 • Tag en snak med de uorganiserede om, hvad I kæmper for og hvordan de konkret kan bidrage. Lad jer inspirere af følgende:

”Vores faglige fællesskab arbejder for et godt arbejdsmiljø og trivsel for alle. Vi sætter rammen om at vi kan få belyst problemerne, analyseret den nødvendige strategi og handlemuligheder og vi kan trække på kompetent hjælp til at håndtere udfordringerne.

Vi samarbejder løbende med ledelsen både formelt i MED og uformelt via løbende forventningsafstemninger. Klubfællesskabet er vejen ind til at opnå større indflydelse på rammerne for arbejdet.”

 • Inviter dem med til et klubmøde, hvor I som fællesskab arbejder med jeres sag. Overvej forud på hvilke præmisser, de kan deltage samt hvordan I vil følge op med en samtale om medlemskab.

Når et medlem melder sig ud

Det sker desværre nogle gange, at et medlem forlader vores fællesskab. Her er det vigtigt, at vi lægger en indsats, der kan gøde jorden for en senere genindmeldelse. Udmeldelsen er dermed en anledning til, at vi får sagt på gensyn og takker for deres medlemskab. Vi udtrykker, at vi er kede af, at de ikke længere er med i fællesskabet (vi er ikke sure eller skuffede), men at vi håber, at de kunne få lyst til at være med igen en anden gang.

Et ordentligt farvel er ligeså vigtigt som en ordentlig velkomst – og derfor også, selvom det kan virke bagvendt, en anledning til at få flere med i vores fællesskab – på sigt.

Hvordan kan det gøres?

Årets gang: brug Valentinsdag, påske, sommerferie, Halloween og jul som anledning til rekruttering

Årets forskellige højtider og mærkedage kan være en anledning til, på en kreativ måde, at invitere flere ind i jeres fællesskab. Samtidig er det en god anledning til at sende kollegerne en personlig hilsen, takke dem for deres indsats og synliggøre jeres resultater. De små hilsner i årets løb er med til at gøre fællesskabet og medlemsskabet nærværende og betydningsfuldt. I viser, at I ser medlemmerne og at de er betydningsfulde.

Hvordan kan det gøres?

 • Valentinsdag: Lav kærestebreve til de uorganiserede. Få dine kolleger til at være underskriver på brevene, så det ikke kun er dig, som TR, der invitere ind i fællesskabet, men alle kollegerne. Husk at være opmærksom på GDPR-reglerne. Organisationstilhørsforhold er en personfølsomoplysning. Medlemmerne kan stadig underskrive, så længe TR ikke oplyser hvem der ikke er medlemmer. Lad dig inspirere af denne tekst
 • Påske: Send gækkebreve og påskeæg til kollegerne. Få nogle kolleger med på ideen og find på sjove gækkebrevsrim. Og I kan bruge skabelonen her til et påske-kort:
  Påske-kort uden tekst
  Påske-kort med tekst
 • Sommerferie: Sommerferien er en velfortjent pause for os alle, hvor vi kan benytte anledningen til at ønske hinanden en god ferie, samt minde om at vi kan takke fagforeningsfællesskabet for, at vi har mulighed for at holde så lang en sommerferie. I kan bruge denne skabelon med fortrykt tekst eller I kan formulere jeres egen sommerhilsen. Måske kan det også være at I har et klubmøde op til sommerferien, hvor I ønsker hinanden god ferie med en is og en snak om de ting, I er lykkedes med i foråret og hvilke ønsker, I kunne have for efteråret.
 • Halloween: Uddel eller fremsend et postkort med en gyserhistorie om, hvordan Danmark ville se ud uden fagforeningerne. En historie, der tydeliggør, at alle kampene endnu ikke er taget, og vi ikke kan hvile på laurbærrene og forvente, at vi kan beholde eller forbedre de arbejds- og lønvilkår, vi har uden fællesskabets indsats.I kan bruge dette postkort eller I kan lave jeres eget i denne skabelon, hvor I eventuelt kan lade jer inspirere af arbejdsgivernes krav ved seneste overenskomstforhandling, Det kan også være, at I har opnået nogle lokale sejre, hvor I kan beskrive hvordan det ville have været, hvis ikke I var lykkedes med lige præcis det I er lykkes med på jeres arbejdsplads eller i jeres kommune/region.
  Del historien ud sammen med nogle Draculabolcher
 • Jul: Send et julekort til alle kollegerne. Fortæl, hvad I sammen har opnået i årets løb og/eller hvad du ønsker dig i julegave for dine kolleger i 2021.I kan bruge skabelonen her til julekortet.

 

 

Kontakt