Brug løn og vilkår som anledning til at få flere med

Løn er vigtigt. Derfor er lønforhandlinger også en oplagt anledning til rekruttering. Fællesskabet sikrer ved overenskomsterne, at alle socialrådgiveres løn stiger løbende, og I tillidsrepræsentanter kæmper hvert år for at hæve lønnen lokalt.

De løbende lønstigninger er et godt eksempel på den værdi, du får af dit medlemskab af DS. Udover løn sikrer overenskomsten bedre vilkår for ekempel mulighed for efteruddannelse via DS’ kompetencefonde. I kan også arbejde med vilkårene på jeres arbejdsplads ved at undersøge, hvad jeres kollegaer er optaget af.

Brug løn og vilkår til at rekruttere flere medlemmer, så I står endnu stærkere ved næste års lokale lønforhandlinger og/eller møde med ledelsen om vilkårene på arbejdspladsen – og så DS står stærkere ved næste overenskomstforhandling.

De generelle lønstigninger: De største lønstigninger i socialrådgivernes løn sker ved de generelle lønstigninger. Brug derfor anledningen til at gøre opmærksom på hvor vigtig overenskomstforhandlingerne er for vores lønvilkår. Fortæl samtidig, at grunden til, at vores løn løbende stiger, er det forhandlingssamarbejde, der er mellem DS og arbejdsgiverne. Ræk ud og fortæl de uorganiserede, at vi har brug for dem til at lægge et endnu større pres til næste overenskomstforhandling, så vi kan kæmpe for endnu højere løn.

Her er forslag til, hvad du kan gøre til både medlemmer og uorganiserede:

  • Læg et postkort med chokoladeguldmønter på alle kollegernes bord, hvor du fortæller om lønstigningerne, og at de er forhandlet hjem igennem fællesskabet.
  • Send en mail til alle kolleger, når der kommer generelle lønstigninger – typisk d. 1. april og d. 1. oktober, nogle gange også d. 1. januar. Mail vedr. generelle lønstigninger.

Den årlige lokale lønforhandling: Ved de årlige lokale lønforhandlinger skal klubben aftale, hvad I gerne vil opnå i lønforhandlingerne samt hvilken strategi og gode argumenter, I vil bruge. Brug det som en anledning til en samtale med de uorganiserede om medlemskab. Budskabet kan her være den indflydelse, den uorganiserede kan få på jeres lønstrategi og forhandling samt, at jo flere vi er, jo større forventningspres kan vi lægge på ledelsen.

  • Inviter evt. de uorganiserede med til klubmødet eller en del af det, så de kan se alt det arbejde, du som TR og den øvrige klub, lægger i at forberede lønforhandlingerne og dermed kan få et godt resultat hjem.

DS’ kompetencefonde: Kompetencefondene, hvor du kan søge midler til efter/videreuddannelse, er aftalt ved DS’ overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne aftales det også, hvor mange penge der skal lægges i fondene. Både medlemmer og uorganiserede kan søge fondene. Når uorganiserede søger fondene, er det en oplagt mulighed til at tale om værdien af et DS-medlemskab.

  • TR skal underskrive alle ansøgninger til kompetencefondene. Når du modtager en ansøgning fra en uorganiseret, kan du tage en snak med vedkommende, inden du underskriver. Se denne guide med inspiration til den samtale.» Guide til rekruttering via komptencefonden.

Vilkår og oplevelser på arbejdspladsen: Vær nysgerrig på dine kollegers oplevelser med arbejdspladsen – både medlemmerne og de uorganiserede – og brug det som en anledning til at skabe kontakt og danne relationer. Start for eksempel en lille samtale om, hvordan din kollega har det, hvad hun oplever er godt og mindre godt ved arbejdspladsen, og hvad hun kunne drømme om, at I gjorde sammen.

  • Brug denne ”hverdagsundersøgelse” som et greb til at få inputs fra dine kollegaer om, hvordan de oplever jeres arbejdsplads. Tag en dialog om besvarelserne på et klubmøde og tal ud fra dem om, hvad I sammen bør have fokus på i jeres arbejde.» Elektronisk hverdagsundersøgelse

Kontakt