TR og AMiR som bisidder

Som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant kan en af dine opgaver blive at være bisidder for en kollega.

Når ledelsen indkalder en medarbejder til samtale, skal ledelsen orientere medarbejderen om, at der er mulighed for at tage en bisidder med. Oftest vælger medarbejderen i sådan en situation at tage sin arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant med.

Når du bliver bedt om at være bisidder til en samtale, er det vigtigt, at du ved, hvad samtalen omhandler, således at den bedst kvalificeret er med til samtalen. For eksempel kan det være til større gavn for din kollega at have dig, som arbejdsmiljørepræsentant, med til en samtale vedrørende arbejdsmiljøproblemer, hvor det omvendt kan være til større gavn for din kollega at have dig, som tillidsrepræsentant, med til en tjenstlig samtale.

» Gode råd til bisidderrollen (for TR og AMiR)
» Gode råd til din første sygefraværssamtale

Kontakt