Guide: Nye lave ydelser

Hvordan håndterer vi konsekvenserne af kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse. Inspiration til TR og AMiR.

Folketinget har i foråret 2016 vedtaget ny lovgivning, som indebærer nye nedsatte ydelser: kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse.

Denne lovgivning har stor betydning for de berørte borgere og for socialrådgivernes arbejdsindhold og arbejdsvilkår.

DS anbefaler TR og AMiR

DS har udarbejdet en række notater, som I kan bruge som en hjælp til at komme i gang med at drøfte situationen på arbejdspladsen. Der er konkrete forslag til hvordan I kan tage emnerne op på klubmøder og personalemøder samt på MED-udvalgsmøder.

Herunder er der en kort beskrivelse af indholdet i notaterne.

Mini-guide og fem notater med værktøjer og baggrund

Mini-guide: Nye lave ydelser

En kort version af indholdet af de fem notater, som giver et hurtigt overblik. Mini-guiden kan med fordel downloades og trykkes som en pjece i A-5 format.

» Mini-guide: Nye lave ydelser

Forslag til aktiviteter i socialrådgiverklubben

Notat med forslag til aktiviteter, som TR og AMiR kan iværksætte. Bl.a. en drejebog til et klubmøde, hvor udviklingen samt klubbens behov og strategi kan drøftes samt et forslag til dagsordenspunkt i MED-udvalget.

» Notat om forslag til aktiviteter i socialrådgiverklubben

Handlemuligheder vedr. håndtering af konsekvenserne af den nye lovgivning

Notat med bud på handlemuligheder på fem fokusområder:

  1. klarhed om organisering af opgaven,
  2. det øgede ressourcebehov
  3. håndtering af risiko for trusler og vold
  4. det gode socialfaglige arbejde
  5. dialogen på arbejdspladsen om udfordringerne.

» Notat om handlemuligheder vedr. håndtering af konsekvenserne af den nye lovgivning

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Notat om de ekstra arbejdsopgaver, som kommunen får ved implementeringen af lovgivningen og om de umiddelbare konsekvenser. Der er en række forslag til punkter, som man kan gå i dialog med ledelsen om. Der er bilag om hovedpunkterne i loven.

» Notat om udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Notat, der beskriver de vigtigste udfordringer, som loven medfører for praksis. Der er en række forslag til punkter, som man kan gå i dialog med ledelsen om. Der er bilag om hovedpunkterne i loven.

» Notat om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Notat om nogle af de muligheder, der er i lovgivningen for at yde økonomisk hjælp i særlige situationer til borgere berørt af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

» Notat om lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde

Udover disse notater, som vi håber I kan bruge på arbejdspladsen til at sætte fokus på konsekvenserne af den nye lovgivning, så arbejder DS også med at påvirke lovgiverne. Det gør vi gennem pressearbejde, høringssvar og møder med relevante politikere.

Hvis I erfarer andre dilemmaer, uhensigtsmæssigheder og uklarheder end dem, der er beskrevet i notaterne om integrationsydelse og kontanthjælpsloft, så vil vi meget gerne høre fra jer.

Kontakt