Ny TR

Her kan du læse, hvad en TR laver, hvilken støtte TR får, og hvordan man vælger en TR.

Nyvalgt TR?

Hvis du allerede er blevet valgt som TR skal du meddele dit valg til Dansk Socialrådgiverforening, herefter vil du blive kontaktet af en konsulent, som vil holdet et intro-møde med dig snarest.

Det skal du vide om rollen som TR

Læs pjecen “Velkommen som TR i DS“. Her finder du alt om:

  • TR’s opgaver
  • Aktiviteter for TR i DS-regionen eller på statsområdet
  • TR’s relationer
  • TR-uddannelsen
  • Samarbejde med AMiR
  • Vilkår for TR-arbejdet

Hvis du stopper som TR, skal du meddele dit ophør og til Dansk Socialrådgiverforening og gerne årsagen.

Podcast – hvorfor er det så fedt at være TR?

Listen to “Hvorfor er det så fedt at være tillidsrepræsentant?” on Spreaker.

Hvilken støtte får tillidsrepræsentanten?

Alle tillidsrepræsentanter i DS får opbakning fra DS-regionen i form af kontinuerlig rådgivning og konsulentbistand, temadage og netværksmøder. TR deltager både i en intro-samtale med sin konsulent, deltager på TR-uddannelsen og herefter løbende i udviklingssamtaler med konsulenten. DS-regionen forhandler en aftale om TR’s vilkår i samarbejde med dig som TR på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten har adgang til en side for tillidsrepræsentanter på hjemmesiden med viden og aktuelle nyheder.

Hvordan kommer I i gang?

  • Indkald alle socialrådgivere på arbejdspladsen til en stiftende klubgeneralforsamling.
  • På generalforsamlingen vælger I en tillidsrepræsentant, og vedtager vedtægter for klubben. Brug DS’ standardklubvedtægt. Du kan markere teksten og kopiere den over i dit eget tekstbehandlingsprogram, så du kan indtaste oplysninger om din klub.
  • Den nyvalgte TR skal informere DS-regionen om hvem, der er blevet valgt som TR og som TR-suppleant. TR skal også sørge for at klubbens vedtægter sendes til DS-regionen.
  • DS-regionen skal registrere valget, og formelt anmelde valget overfor arbejdsgiveren, først da er TR beskyttet i følge TR-reglerne. DS’ regionsbestyrelse skal godkende vedtægterne.

Er I kun 4 socialrådgivere?

Bemærk: Kravet om, at der skal være minimum fem ansatte socialrådgivere, førend man kan vælge en tillidsrepræsentant, kan fraviges, hvis det aftales med arbejdsgiveren. Husk at ledere ansat på DS-overenskomst tæller med!

I kan også overveje om det vil være en god idé med en fællesklub med HK/Kommunal på jeres arbejdsplads.

Kontakt