Krisehjælp

Hvordan skal jeg - som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant - tackle krisehjælp ved pysiske kriser?

Psykiske kriser

En psykisk krise kan opstå på grund af vold eller trusler eller være et sammenbrud på grund af stress, udbrændthed, mobning eller konflikter.

Der ses mange forskellige reaktioner: gråd, råben, sløvhed, vrede, selvbebrejdelser, usammenhængende tale, oplevelse af tomhed. Alle reagerer individuelt.
Denne chokfase kan vare i få minutter til hele døgn. Det er en normal reaktion på en unormal situation. Personen forsøger at skubbe oplevelsen væk fra sig.

I reaktionsfasen kommer det første forsøg på at skabe mening i det, der er sket. Her er der behov for at tale med nogen. Personen kan desuden opleve angstreaktioner, smerter, rysteture, søvnløshed, osv.

Akut psykisk førstehjælp

  • Lad ikke medlemmet være alene
  • Skab ro og tryghed. Vis du er der, uden at være omklamrende
  • Lad medlemmet fortælle (igen og igen) om, hvad der er sket – lyt!
  • Undgå at lade som om “det ikke er noget” (bagatellisere)
  • Undgå at kritisere medlemmets handlinger
  • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende
  • Sørg evt. For, at medlemmet bliver fulgt hjem
  • Sørg for, at medlemmet ikke er alene det første døgn

TR og AMiR’s rolle

Sørg for, at der bliver givet akut psykisk førstehjælp. Det kan være TR, AMiR, en leder eller en kollega.

Sørg for, at medlemmet får en aftale om krisehjælp af en psykolog. Undersøg, om arbejdspladsen har en ordning, hvor arbejdsgiveren betaler. Hvis det trækker ud, kan man kontakte sin region om DS’ krisehjælpsordning.

Kontakt DS-regionen, så krisen kan blive anmeldt som arbejdsskade (informer om begivenhederne, bed om hjælp).

Informer klubben/afdelingens medarbejdere, hvis det er relevant. Giv dem mulighed for at få læsset deres bekymringer for kollegaen af.

TR eller AMiR bør sammen med lederen sørge for, at det hurtigt bliver muligt for medarbejderen at kunne genoptage sit arbejde.

Arbejdspladsens retningslinjer

Undersøg og anvend arbejdspladsens retningslinjer om sygefravær og sundhedspolitik.

Der kan også efterfølgende være grund til at evaluere, om arbejdspladsens sygefraværspolitik/sundhedspolitik fungerer hensigtsmæssigt.

Krisehjælp

» Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings krisehjælpsordning.

Kontakt