» DS’ standardvedtægt for klubber (Microsoft Word) – ændret på REP20 (2020)
» DS-standardvedtægter for klubber med bemærkninger (Microsoft Word) – (okt. 2021)

Disse klubvedtægter er gældende for klubber i DS medmindre klubberne vedtager og får godkendt vedtægter, som med udgangspunkt i standardvedtægterne ”skræddersys” til klubben.

Klubvedtægterne er på Repræsentantskabsmødet i 2008 blevet ændret, så der er skabt mere klarhed om bl.a. oprettelse og opløsning af en klub ligesom der er tilstræbt en sproglig forenkling. Her på siden kan du downloade klubvedtægterne i både kort form og i en lidt længere version med bemærkninger. Klubberne bør give deres nuværende klubvedtægter et eftersyn, så de er i overensstemmelse med standardvedtægterne og få eventuelle tilpasninger godkendt.

» Klubber og TR-vilkår indeholder vejledning i forhold til DS’ klubvedtægter.

Er der spørgsmål til klubvedtægterne, kan du kontakte din regionskonsulent.

HK-kommunal og DS har sammen udarbejdet et sæt standardvedtægter og vejledning som anvendes, når medlemmerne ønsker at danne en fællesklub.

» Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (2002/2010)

Kontakt