Inspiration til klubarbejde

Her finder du 10 inspirationspapirer med Dansk Socialrådgiverforenings konkrete forslag til handlinger, som på forskellige måder kan styrke klubben og medvirke til at gøre klubben attraktiv og dermed både fastholde medlemmer og tiltrække nye.

Længere nede på siden finder du artikler, hvor du kan hente inspiration fra andre aktører.

Tag hvad du og klubben kan bruge, og lav også en prioritering. Vær ambitiøse men også realistiske i forhold til hvad der vigtigst og hvad I har kræfter til.

Feedback

Vi er meget interesseret i tilbagemeldinger om brugbarheden af materialet og input om, hvad du eventuelt savner. Send dine kommentarer til Sesse Trusell.

Vi vil løbende justere og udbygge materialet.

Inspirationspapirer

Inspirationspapir 1: » Få overblik over klubben
Inspirationspapir 2: » Lav jeres egen klubpjece
Inspirationspapir 3: » Kommuniker med medlemmerne
Inspirationspapir 4: » Få TR og klubben på banen ved nyansættelser
Inspirationspapir 5: » Husk praktikanterne
Inspirationspapir 6: » Dyrk samarbejdet med andre TR og AMiR
Inspirationspapir 8: » Kend argumenterne for at være medlem af DS
Inspirationspapir 9: » Lav anderledes klubmøder
Inspirationspapir 10: » Indbyd til et fagligt arrangement eller en fest

Inspiration fra andre aktører

» Lærende møder og konferencer i praksis – Steen Elsborg og Ib Ravn, People’s Press, 2006

Bogen giver inspiration til bedre mødeledelse og 17 konkrete teknikker til forskellige mødetyper. Lad dig inspirere til et bedre klubmøde.

Kontakt