GDPR og oplysninger til TR

Her har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål om GDPR's (Persondataforordningens) indflydelse på TR's arbejde. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, så kontakt endelig din konsulent.

Må jeg som TR opbevare følsomme medlemsoplysninger på min arbejdscomputer?

Din arbejdsplads stiller sikkert IT udstyr til rådighed til at varetage dit arbejde som socialrådgiver og derfor er det DS’ vurdering, at medlemsoplysninger også opbevares sikkert der. Det er dog vigtigt, at man sikrer at andre medarbejdere ikke kan tilgå materialet.

Du skal være opmærksom på at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante for varetagelsen af dit TR-hverv. Altså når ansættelsessamtalerunder eksempelvis er gennemført, så slettes ansøgeres CV’er og ansøgninger. Lønoplysninger må gerne opbevares til senere brug i et skema eller lignende.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver siger, at jeg ikke må bruge min arbejdscomputer til TR-relevante oplysninger?

Såfremt din arbejdsgiver meddeler, at du som TR ikke kan behandle oplysninger ift. dit TR-arbejde på din arbejdscomputer, så bør du kontakte DS samt bringe det op lokalt i MED sammen med øvrige organisationers repræsentanter. Din arbejdsgiver har nemlig pligt til at stille nødvendigt udstyr til rådighed, så kontakt din konsulent for nærmere vejledning.

Må vi stadig offentligøre forhandlingsresultatet fra den årlige lønforhandling på arbejdspladsen og i klubben med navne på dem, der har fået lønforhøjelse?

Det afhænger af klubbens lønpolitik, men der er ikke noget persondataretligt til hinder for det.

Må jeg som TR stadig få de nødvendige lønoplysninger?

Ja. Persondataforordningen har ikke ændret på, at du som TR skal have de relevante oplysninger for varetagelse af TR-hvervet.

Kan en arbejdsgiver sige, at jeg ikke kan få oplysninger, som jeg har brug for til varetagelse af TR-hvervet?

Nej. TR (eller anden tillidsvalgt) skal fortsat have de oplysninger, som er nødvendige til varetagelse af hvervet.

Må jeg som TR sende en mail til medlemmerne, hvor man kan se medlemmernes private mailadresser?

Det kræver, at du har fået samtykke til det fra hver enkelt, så benyt i stedet BCC funktionen. Du kan selvfølgelig også bede om et samtykke fra hvert enkelt medlem, men så skal man huske at indhente samtykke hver gang der kommer et nyt medlem.

Må min arbejdsgiver udlevere CV på nyansatte til brug for lønforhandlingen?

Ja. Som TR har du behov for viden om den nyansattes kvalifikationer for at kunne varetage hvervet som TR og forhandle lønnen korrekt.

Må jeg fortælle klubmedlemmerne, hvem der ikke er medlem af DS?

Fagforeningstilhørsforhold er en særligt følsom oplysning i henhold til persondataforordningen, så disse oplysninger må ikke videregives uden udtrykkeligt samtykke. Ofte giver det også sig selv, da det jo typisk kun er medlemmer der inviteres til klubmøder og sociale arrangementer for klubben.

Må vi have åben løn, således alle på arbejdspladsen ved hvad hinanden tjener?

Ja, det er Persondataforordningen ikke til hinder for.

Må jeg udlevere en liste over alles løn – også de uorganiserede - hvor man kan se, hvem der får hvad?

Ja, men det må ikke(hverken direkte eller indirekte) fremgå af listen, hvem der er organiseret eller uorganiseret.

Kontakt