Corona og arbejdsmiljø

Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø kan være udfordret under pandemien. På denne side finder du links til gode hjemmesider og værktøjer.

Hjemmearbejdspladsen

Vigtigste gode råd om hjemmearbejdspladsen

 • Afklar i fællesskab forventninger til det at arbejde hjemmefra, herunder om fordele og ulemper.
 • Vær opmærksom på, at der kan være meget forskellige holdninger til, om hjemmearbejde er gavnligt eller besværligt – som igen kan afhænge af de enkeltes arbejdsopgaver og bolig- og familieforhold samt individuelle behov for arbejdsro eller for løbende social og faglig kontakt.
 • Vær i dialog og finde om hvordan I på arbejdspladsen kan organisere hjemmearbejdet på en måde, så det kan komme til at fungere både arbejdsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt.
 • Social kontakt, støtte og forebyggelse af mistrivsel er et meget vigtigt indsatsområde.
 • Prioriter faglig sparring og kompetenceudvikling, herunder også i anvendelse af digitale værktøjer som for eksempel videomøder.

Vigtigste regler om hjemmearbejdspladsen

 • Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmearbejdspladsen: Skærmarbejde skal dog have et vist omfang, førend reglerne gælder: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.
 • Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den ansatte har/får egnet inventar og udstyr til rådighed, herunder udlåne/betale for udstyret og transporten af det.
 • Man må gerne bruge sine egne møbler derhjemme, men de skal leve op til kravene om at være egnet inventar, der passer til medarbejderen, og give mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Hvis hjemmearbejdet udelukkende sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.
 • Arbejdsgiveren kan bestemme, at arbejdet ikke kan foregå i hjemmet.
 • Arbejdsmiljøorganisationen har ikke ret til at komme på tilsynsbesøg på hjemmearbejdspladsen, men den ansatte kan selv invitere eller bede om rådgivning.
 • Undersøg om I har en lokalaftale om tele- og hjemmearbejde/distancearbejde, som eventuelt skal revideres.
 • APV skal indeholde spørgsmål til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø derhjemme.
 • Leder, TR og AMiR skal kunne komme i kontakt med de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Ulykker, der sker i forbindelse med hjemmearbejdet, skal anmeldes som arbejdsskade.

På DS’ hjemmeside er der samlet et tema om hjemmearbejdspladsen med følgende overskrifter:

» Regler om hjemmearbejdspladsen
» Indretning af hjemmearbejdspladsen
» Psykisk arbejdsmiljø når man arbejder hjemme
» Hold gode videomøder

Trivsel under corona

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har samlet gode redskaber og gode råd til medarbejdere, ledere og kollegafællesskabet på denne hjemmeside: www.coronatrivsel.dk. Der er lavet materiale der henvender sig til dem, som arbejder hjemmefra og til dem, som arbejder på den sædvanlige arbejdsplads. Der er værktøjer og viden, der relaterer sig til trivsel og værktøjer der handler om opgaveløsningen.

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

BFA har udgivet flere artikler og værktøjer, der er relevante i en coronatid. Der er også tips vedr. det fysiske arbejdsmiljø, fx om rengøring.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har lavet en temaside om corona og COVID-19. Her finder man typiske spørgsmål og svar, brancherettede vejledninger og hjælp til udfordringer med corona på tværs af brancher.

Kontakt