Corona/COVID-19: DS’ notat om offentlige kontorer

Læs DS' notat med opmærksomhedspunkter til arbejdsgiverorganisationernes retningslinjer om genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.

Arbejdsgiverorganisationerne KL, Danske Regioner og statens Medarbejder- og Kompetencestyrelse udsendte den 25. maj ’Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser’. Dansk Socialrådgiverforening havde forventet en hurtig opdatering og tilretning af retningslinjerne, som det er sket med mange af myndighedernes retningslinjer. Det er dog endnu ikke sket, og det er usikkert om og hvornår der vil ske en opdatering og tilretning.

Arbejdsgiverorganisationernes retningslinjer er relativt upræcise, derfor gennemgås de punkter i arbejdsgivernes retningslinjer, som Dansk Socialrådgiverforening mener, at ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i særlig grad skal være opmærksomme på, i et særlig notat.

» Se DS’ notat: DS’ kommentarer til arbejdsgivernes retningslinjer om genåbning af offentlige kontorer af 24. juni 2020

Kontakt