Attraktive arbejdspladser

Det er vigtigt at tage ansvar for trivslen på arbejdspladsen. I drejebogen på siden her kan tillidsrepræsentanter og ledere i kommunerne finde inspiration til, hvordan attraktive arbejdspladser udvikles.

KTO og KL har udgivet Drejebog til udvikling af Attraktive Arbejdspladser. Målgruppen er tillidsrepræsentanter og ledere i kommunerne.

Fælles ansvar for trivsel

Formålet med drejebogen er blandt andet at identificere de små problemer, før de vokser sig store, og få medarbejdere og ledere til at tage fælles ansvar for trivslen.

Drejebogen beskriver trin for trin, hvordan arbejdspladsen gennemfører processer til udvikling – uden nødvendigvis at bruge af eksterne konsulenter.

Metoden er simpel: Start med at identificere problemerne. Overvej hvad der sker, hvis ikke der gøres noget. Find til sidst idéer til, hvad der helt konkret kan ændres.

Hvordan får man succes?

Når man skal iværksætte udviklingsprojekter for at forbedre arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, har Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø (NFA) fundet frem til en række opmærkspunkter og gode råd.

Syv forhold begrænser udviklingsprojekters succes:

 1. Der er en uensartet og implicit forståelse af psykisk arbejdsmiljø og der er ikke nogen klar sammenhæng mellem denne forståelse, valget af metoder og effektmålene.
 2. Der mangler systematiske før-/eftermålinger på relevante parametre.
 3. Projekterne har måttet kæmpe med at omsætte de mange gode ideer til virkelighed, når projektet slutter.
 4. Opbakning fra ledelse og samarbejdsorganer er nødvendig men er ikke altid nok til at opnå succes.
 5. Uhensigtsmæssigt at konsulenterne leverer argumentation for et givet valg af metode.
 6. Konsulenterne kunne være udnyttet bedre.
 7. Andre uventede ting kommer i vejen og fjerner fokus fra projektet og det psykiske arbejdsmiljø.

Gode råd som vil øge chancerne for succes:

 1. Vær tydelig i jeres beskrivelser af, hvad I forstår ved det psykiske arbejdsmiljø og hvordan det hænger sammen med problem, metoder og effektmål.
 2. Valg af metoder bør ske i samspil mellem konsulent og arbejdsplads.
 3. Benyt systematiske før, (under) og eftermålinger.
 4. Fokusér på forankring. Kan det bruges? Er der sammenhæng mellem metoder i projektet og arbejdspladsens måde at lære på?
 5. Indhent ekstern faglig rådgivning hvis I er i tvivl om metoders anvendelighed.
 6. Gennemfør en systematisk risikovurdering inden projektet igangsættes.

Links

» KTO og KL: Drejebog til udvikling af Attraktive Arbejdspladser
» Pjece fra SCKK og Samarbejdssekretariatets: 9 gode råd til at få succes med projekter om psykisk arbejdsmiljø 
» Guide til omstrukturering af virksomheden
» Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Kontakt