Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Her finder du spørgeskema til undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et spørgeskema til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som er let tilgængeligt og meget brugt. DS anbefaler, at man bruger NFA’s skema til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Det kan også bruges i forbindelse med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

Det er en god idé, at arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant sammen med arbejdspladsens øvrige arbejdsmiljøorganisation har ansvaret med at køre processen. Tillidsrepræsentanten kan også involveres.

Spørgeskemaet besvares anonymt. Men bør opgøres på en måde, så man kan lokalisere problemerne til den korrekte afdeling på arbejdspladsen.

Indhold i skemaet

Der er spørgsmål om: Krav i arbejdet. Indflydelse og udviklingsmuligheder. Ledelse, støtte og kommunikation. Utryghed i arbejdet. Tilfredshed med arbejdet. Generelt helbred. Psykisk velvære. Vitalitet.

Resultatet af besvarelsen kan altså give et fingerpeg om hvor det især er vigtigt, at sætte ind med problemløsning.

NFA’s skema findes i tre versioner:

Der er et kort skema, der kan bruges af arbejdspladsen selv. Derudover findes et mellemlangt skema, som kan bruges af arbejdsmiljøprofessionelle og et langt skema, der er til forskningsbrug.

Der hører også en vejledning med til skemaet. Download NFA’s skema og vejledning fra boksen i højre side.

Hvornår skal man ikke bruge spørgeskemaer?

Når arbejdspladsen har under 15 ansatte, er det meningsløst med anonyme spørgeskemaer.

Links

» Spørgeskema og vejledning fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
» Lederwebs pjece: Få mere ud af trivselsmålingen

Kontakt