Tryghedspulje (kommunalt ansat)

Når du er kommunalt ansat, og du er blevet opsagt af din arbejdsgiver, kan du søge om støtte fra Tryghedspuljen, der kan hjælpe dig med for eksempel kompetenceudvikling eller efteruddannelse. Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller din regionskonsulent, hvis du ønsker at søge støtte.

Hvad er tryghedspuljen?

Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 er der blevet afsat en større pulje til tryghedsskabende aktiviteter, for kommunalt ansatte der er blevet opsagt som følge af kommunale besparelser eller organisationsændringer. Du har derfor mulighed for i din opsigelsesperiode at søge om støtte/tilskud fra Tryghedspuljen.

Du kan søge om op til 10.000 kr. til aktiviteter som for eksempel kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparring og realkompetenceudvikling – ved kompetencegivende uddannelser kan du søge om op til 20.000 kr.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om Tryghedspulje
» Tryghedspuljen.dk: Regler for Tryghedspuljen

Ansøgning

Du søger sammen med din nærmeste leder og regionskonsulent eller tillidsrepræsentant. Når du har søgt, får du svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt og underskrevet af alle parter.

Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt, inden du er fratrådt – det vil sige i din opsigelsesperiode.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om Tryghedspulje
» Kontakt: Regionskonsulent
» Offentligt ansattes organisationer: Tryghedspulje
» Tryghedspuljen.dk: Ansøg
» Tryghedspuljen.dk: Regler for Tryghedspuljen

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er vigtig for alle socialrådgivere, både som personlig udvikling og for at holde sig ajour med faget.

Derfor anbefales, at du som socialrådgiver vælger en kompetencegivende uddannelse, når du skal efteruddannes.

Vær opmærksom på, at Komponent udbyder mange korte kurser, der henvender sig til blandt andet til socialrådgivere.

» Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om Tryghedspulje
» Kompetenceudvikling
» Komponent – Kommunernes Udviklingscenter: Kurser og uddannelse
» Tryghedspuljen.dk: Ansøg

Karrieresparring

Det kan opleves som et stort chok at blive opsagt af sin arbejdsgiver. Måske har du behov for at tale om de personlige og arbejdsmæssige udfordringer, der kan opstå med baggrund i opsigelsen?

Det kan anbefales, at du tager kontakt til Dansk Socialrådgiverforenings karrieretelefon, som er en særlig telefonrådgivning, hvor du kan få cirka en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling. Formålet med samtalen er at give hjælp til selvhjælp, hvor du får hjælp til at få overblik og inspiration til selv at komme videre i dine overvejelser.

» Kontakt: Karrieretelefonen

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.